Home Assistant

Home Assistant: 2021.5

Home Assistant 2021.5

Phiên bản tháng 5 của hệ thống nhà thông minh lớn nhất

home-assistant.io
19 phút để đọc hết nội dung

Hi vọng mọi người đã “quen” với chu kỳ phát hành hàng tháng của Home Assistant. Phiên bản tháng 5 này sẽ không có thêm nhiều tính năng mới nhưng bù lại sẽ là những cải thiện về độ ổn định, đặc biệt của các thành phần cơ bản.

! 2021.5.4
 • Tiếp tục sửa lỗi Sonos favorites
 • Sửa lỗi thuộc tính pin của netamo
 • Nâng cấp aioasuswrt lên 1.3.4
 • Bỏ thiết lập pin trên thiết bị Sonos S1
 • Nâng cấp pyhaversion lên 21.5.0
 • Cập nhật hành động của thiết bị chiếu sáng để kiểm tra supported_color_modes
 • Sửa lỗi IQVIA không khởi động được nếu một trong các API lỗi
 • Cập nhật light để kiểm tra supported_color_modes
! 2021.5.3
 • Xử lý lỗi khi cập nhật đa phương tiện qua sự kiện media via
 • Sửa nóng lỗi điều kiện trong mục yêu thích cho Sonos
 • Bao gồm _StopScript.cause trong trace
 • Cập nhập denonavr lên 0.10.8
 • Nâng cấp aiohue lên 2.3.1
! 2021.5.2
 • Sửa lỗi thông điệp Modbus không có nội dung
 • Sửa lỗi kiểm tra sai thuộc tính của Modbus hub
 • Sửa lỗi khởi động lại nhận biết cảm biến của amcrest
 • Sửa lỗi thiết lập thiết bị Huawei LTE mà không có kết nối hay id
 • Sửa lỗi lấy dữ liệu của Sonos
 • Cập nhập ovoenergy lên 1.1.12
 • Cập nhaajo denonavr lên 0.10.7
 • Cập nhập ha-philipsjs lên 2.7.3
 • Sửa lỗi ngừng tải tplink khi không có switch
 • Sửa lỗi cảm biến thời gian của ESPHome
 • Đảo ngược Rachio về seconds thay vì total_seconds
 • Hỗ trợ nhiều ổ đĩa trong systemmonitor
 • Nâng cấp androidtv lên 0.0.59
 • Nâng cấp hastasmota lên 0.2.12
 • Tăng thời gian hết hạn httpx cho Tesla
 • Sửa lỗi vị trí của current_play_mode trong Sonos
 • Nâng cấp pysonos lên 0.0.45
! 2021.5.1
 • Sửa lỗi thiếu file khi import mysensors
 • Chỉ khởi tạo cấu hình Nuki
 • Sửa lỗi Denonavr
 • Sửa lỗi chọn group
 • Sửa lỗi cảm biến nhiệt độ RM pro
 • Bỏ qua giá trị rỗng khi kết xuất fan template MQTT
 • Nâng cấp các thư viện python-miio
 • Nâng cấp sqlalchemy lên 1.4.13
 • Sửa lỗi KeyError trên api websocket zwave_js
 • Sửa lỗi unique_id khi cấu hình onewire
 • Thêm color_mode vào nhóm đèn
 • Chuyển các hằng số không sử dụng bởi websocket vào zwave_js
 • Thêm giá trị map cho cảm biến phấn hoa Climacell V3
 • Bảo đảm thử lại quá trình cấu hình Tesla khi đến hạn
 • Cho phép cố khởi động SimpliSafe khi lỗi
 • Nâng cấp aiohue lên 2.3.0
 • Hỗ trợ bảng điều khiển báo động trong ZHA
 • Sửa lỗi Netatmo
 • Sửa lỗi chuyển đổi trong dịch vụ light.turn_on
 • Thêm color_mode vào đèn demo

Cập nhật cơ sở dữ liệu và hiệu năng

Nối tiếp phiên bản 2021.4, phiên bản này sẽ tiến hành tinh chỉnh lần nữa cách dữ liệu được lưu lại trong Hass. Việc cập nhật và thay đổi cơ sở dữ liệu sẽ diễn ra âm thầm và không làm chậm trễ việc khởi động của Hass. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể dừng quá trình này hay khởi động lại Hass khi việc nâng cấp chưa hoàn tất.

Từ nay, Hass cũng sẽ “tắt” được ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị hư hại.

Phiên bản 2021.5 đồng thời mang đến tính năng tự phục hồi, cho phép Home Assistant khởi tạo một cơ sở dữ liệu mới trong trường hợp gặp lỗi khi ghi dữ liệu lên cơ sở dữ liệu hiện tại.

Tích hợp recorder cũng hoạt động hiệu quả hơn bằng cách giảm bớt tần suất ghi vào cơ sở dữ liệu.

Hiển thị Tích hợp đang được thiết lập trong quá trình khởi động

Từ phiên bản này, Home Assistant sẽ hiển thị cụ thể tiến trình thiết lập các Tích hợp trong suốt quá trình khởi động. Bạn có thể theo dõi để xác định xem tích hợp nào đang làm chậm quá trình khởi động Hass.

Tích hợp wled đang được thiết lập

Bạn cũng có thể theo dõi thông tin này của tất cả các tích hợp tại mục Cấu hình > Thông tin.

Thời gian khởi động của các tích hợp

Tại sao Home Assistant không khởi động lại?

Bạn có từng gặp trường hợp Hass “cứng đầu” không chịu khởi động lại dù bạn đã “bấm nút”? Bạn không biết tại sao?

Nay nút Khởi động lại sẽ phản hồi lại lí do tại sao việc khởi động lại Hass không thể thực hiện được: sai cấu hình, lỗi cơ sở dữ liệu, tích hợp lỗi v.v..

Một số lỗi ngăn quá trình kiểm tra cấu hình hoàn tất dẫn đến Hass không thể khởi động lại cũng đã được sửa.

Bảng quản lý Tích hợp

Giao diện quản lý các Tích hợp đã được sửa lại gọn gàng và cung cấp nhiều thông tin hữu ích hơn.

Bảng quản lý các Tích hợp

Các tích hợp dựa trên kết nối ra bên ngoài (cloud) sẽ được đánh dấu bằng icon Đám mây, các tích hợp của bên thứ ba (custom component) sẽ được đánh dấu bằng icon Đóng gói.

Các chế độ màu sắc

Hass nay hỗ trợ các chế độ màu RGBWW, RBGW và nhiều chế độ màu khác.

Trước đây, Hass chủ yếu dựa trên 2 chế độ màu chính là HS và RGB, nay các tích hợp có thể hỗ trợ thêm nhiều chế độ màu khác mà đèn thông minh có thể cung cấp.

Do vậy giao diện điều khiển đèn trên Hass cũng được cập nhật mới để hỗ trợ các chế độ màu này.

Lưu ý là, cho đến hiện tại chưa có nhiều tích hợp hỗ trợ thay đổi này nhưng chúng sẽ được nâng cấp trong tương lai.

Cảm biến nhị phân cập nhật bởi trigger

Trong phiên bản 2021.4, một dạng cảm biến mới: cảm biến template phụ thuộc trigger đã được giới thiệu. Cùng một nguyên lý tương tự được mở rộng thêm cho cảm biến dạng nhị phân binary_sensor trong phiên bản này.

Cảm biến nhị phân dạng này có thể được cấu hình auto_off để tự động chuyển trạng thái từ on sang off sau một số giây nhất định, tương tự cảm biến chuyển động thông thường.

Một cấu hình mẫu:

template:
 - trigger:
   - platform: event
    event_type: netatmo_event
    event_data:
     type: movement
  binary_sensor:
   - name: "Motion"
    # Thiết lập trạng thái cảm biến sang on khi có trigger event trên
    state: "true"
    device_class: motion
    # Tự động chuyển về off sau 60s không có thêm event nào
    auto_off: 60

Docker Image của Hass nay được bảo vệ bởi chứng chỉ số và lưu trữ tại GitHub Registry

Docker Image là cách mà mỗi phiên bản của Hass được đóng gói trước khi chuyển đến người dùng (thông qua công cụ cập nhật Supervisor hoặc tự tải) – Konnected.vn

Home Assistant nay sử dụng cả Docker Hub và GitHub Container Registry để lưu trữ và phân phối các bản Image.

Các image này cũng được kí và chứng thực bởi CodeNotary, qua đó giúp người dùng lẫn nhà phát triển có thể kiểm tra được tính “chính chủ” và tính toàn vẹn của phiên bản mình tải về.

Các chứng thực này cũng sẽ được kiểm tra bởi công cụ Supervisor sau khi tải về và trước khi cập nhật.

Các thay đổi đáng chú ý khác

 • Tích hợp mutesync mới cho phép lấy về trạng thái tham gia cuộc họp của bạn trong Home Assistant.
 • Một số lỗi rò rỉ bộ nhớ và lỗi khác đã được sửa. Hơn 15 lỗi trong cách tải và tải lại các tích hợp phổ biến cũng được sửa.
 • Dịch vụ TTS của Home Assistant Cloud nay hoạt động ở bitrate cao hơn, cho âm thanh tốt hơn.
 • ClimaCell nay hỗ trợ APIv4.
 • Template nay hỗ trợ min()max().
 • AdGuard nay hỗ trợ đa phiên bản (nhiều phiên bản cùng hoạt động).
 • Logs tạo bởi các tích hợp bên thứ ba sẽ được đánh dấu khi xem trong giao diện.
 • Sonos Move và Sonos Roam nay hỗ trợ mức pin và trạng thái sạc.
 • Các template cover (xem thêm Rèm và cửa cuốn trong Hass) nay hỗ trợ các trạng thái đang đóng và đang mở.
 • Tích hợp ZHA nay có thêm trang cấu hình một số tùy chọn chung (như thời gian chuyển đổi của đèn).
 • ZWave JS nay cho phép “phỏng vấn lại” một thiết bị từ UI.

Các tích hợp mới

Các platform mới

 • ClimaCell thêm nhiều thông tin mới
 • deCONZ nay hỗ trợ bảng điều khiển báo động
 • Mazda Connected Services hỗ trợ device_tracker
 • National Weather Service (NWS) hỗ trợ cảm biến thời tiết
 • Rituals Perfume Genies hỗ trợ cảm biến và cảm biến nhị phân
 • Sonos hỗ trợ cảm biến pin và sạc
 • Zigbee Home Automation (ZHA) nay hỗ trợ bảng điều khiển báo động

Các tích hợp hỗ trợ cấu hình qua giao diện

Các thay đổi không tương thích

Xem kĩ danh sách bên dưới trước khi ấn CẬP NHẬT.

Lưu ý

Không chỉ xem kĩ nội dung phần này, có thể bạn sẽ phải xem cả thay đổi quan trọng của các phiên bản trước nữa nếu trước đây bạn chưa xoá bỏ hết các cấu hình bị đánh dấu “sẽ loại bỏ” hoặc khi bạn nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn bản 0.118 lên bản này.

Có thể xem lại các phiên bản cũ hơn tại đây: Chuyên mục con: Tin tức và Cập nhật.

Nhiều cấu hình bị đánh dấu sẽ loại bỏ trong 2021.2 sẽ bị đánh dấu không hợp lệ trong phiên bản 2021.5 dù vẫn hoạt động trong 2021.4.

 • Container Udev Home Assistant không còn sử dụng udev bên trong container nữa mà sẽ sử dụng trực tiếp udev trên hệ điều hành chủ. Bạn có thể tạm thời sử dụng USING_UDEV=1 để tiếp tục sử dụng như trước kia nhưng có thể sẽ không sử dụng được trong các phiên bản tới.
 • Các tích hợp bên thứ 3 nay cần phải khai báo phiên bản. Các tích hợp không tuân theo sẽ không thể tải được từ 2021.6.
 • Event nay có thể sử dụng event_type dài hơn 64 kí tự.
 • ASUSWRT các thực thể device_tracker nay sử dụng thuộc tính ip thay vì ip_address như trước đây.
 • Container Udev Home Assistant không còn sử dụng udev bên trong container nữa mà sẽ sử dụng trực tiếp udev trên hệ điều hành chủ. Bạn có thể tạm thời sử dụng USING_UDEV=1 để tiếp tục sử dụng như trước kia nhưng có thể sẽ không sử dụng được trong các phiên bản tới.
 • Các tích hợp bên thứ 3 nay cần phải khai báo phiên bản. Các tích hợp không tuân theo sẽ không thể tải được từ 2021.6.
 • Event nay có thể sử dụng event_type dài hơn 64 kí tự.
 • ASUSWRT các thực thể device_tracker nay sử dụng thuộc tính ip thay vì ip_address như trước đây.
 • AVM FRITZ!Box Tools nay hỗ trợ cấu hình bằng UI. Các cấu hình YAML hiện có sẽ được tự động chuyển đổi, bạn nên xóa bỏ sau khi hoàn tất.
 • AVM FRITZ!SmartHome cấu hình YAML không còn được chấp nhận.
 • DHT sensor cấu hình pin chuyển sang sử dụng cách đặt tên Dx thay vì số như hiện tại.
 • ecobee thiết bị cảm biến môi trường nay thể hiện nhiệt độ với độ chính xác 0.1. Dịch vụ set_fan_mode nay sẽ không thiết lập nhiệt độ đích cho thiết bị nữa.
 • Enphase Envoy nay hỗ trợ cấu hình bằng UI. Các cấu hình YAML hiện có sẽ được tự động chuyển đổi, bạn nên xóa bỏ sau khi hoàn tất.
 • Ezviz nay hỗ trợ cấu hình bằng UI. Các cấu hình YAML hiện có sẽ được tự động chuyển đổi, bạn nên xóa bỏ sau khi hoàn tất.
  Tất cả các thuộc tính của thực thể camera bị loại bỏ và chuyển thành các thực thể cảm biến hay công tắc.
 • Garmin Connect thuộc tính unit_of_measurement từ cảm biến thời gian bị loại bỏ.
 • GNTP (Growl) sẽ bị loiaj bỏ trong 2021.6.
 • Google Travel Time nay hỗ trợ cấu hình bằng UI. Các cấu hình YAML hiện có sẽ được tự động chuyển đổi, bạn nên xóa bỏ sau khi hoàn tất.
 • Hive dịch vụ heating_boost được thay thế bởi heating_boost_on.
 • KNX tùy chọn config_file để sử dụng file cấu hình YAML bị xóa bỏ.
 • Light profile khi đèn có profile mặc định, profile này chỉ được áp dụng cùng dịch vụ light.turn_on nếu đèn đang tắt và không có thêm dữ liệu nào được gọi cùng.
  Tùy chọn thời gian chuyển đổi trong profile mặc định cũng chỉ được áp dụng khi gọi dịch vụ light.turn_off.
 • Litter-Robot reset_waste_drawer, set_sleep_modeset_wait_time nay chuyển thành các dịch vụ riêng.
 • Modbus tùy chọn mới SWAP thay cho REVERSE_ORDER.
 • Recollect Waste nay sử dụng thời gian UTC.
 • Recorder nay hỗ trợ chuyển đổi database mà không ngăn Home Assistant khởi động. Database cũng có thể được phục hồi và thay thế mà không cần phải khởi động lại hệ thống.
  Tùy chọn db_integrity_check nay bị loại bỏ do Hass luôn có thể phục hồi lại database.
 • RoonLabs music player nay sử dụng các dịch vụ media_player.joinmedia_player.un_join thay cho roon.joinroon.un_join.
 • Shelly đơn vị của cảm biến RSSI được sửa lại cho đúng là dBm.
 • SimpliSafe các API tạm trước đây dùng để nhận sự kiện thời gian thực đã bị loại bỏ.
 • SMA Solar nay hỗ trợ cấu hình bằng UI. Các cấu hình YAML hiện có sẽ được tự động chuyển đổi, bạn nên xóa bỏ sau khi hoàn tất.
  pv_power nay thể hiện công suất DC của tấm pin mặt A và được đổi tên thành pv_power_a.
 • Sure Petcare các tùy chọn YAML feeders, flaps, pets, scan_interval bị loại bỏ.
 • Swiss Hydrological Data FEON/BAFU thay đổi dữ liệu do vậy một số thuộc tính sẽ không còn khả dụng.
 • System Monitor đơn vị của các cảm biến thời gian đã bị loại bỏ.
 • Tasmota các đèn nay không hỗ trợ white_value, thay vì vậy hãy sử dụng rgbw_color để thay thế.
  Đơn vị của cảm biến RSSI cũng được thay đổi thành dBm.
 • Waze Travel Time nay hỗ trợ cấu hình bằng UI. Các cấu hình YAML hiện có sẽ được tự động chuyển đổi, bạn nên xóa bỏ sau khi hoàn tất.
 • ZeroConf nếu giá trị default_interface không được cài đặt, giá trị này sẽ được thiết lập tự động.

Các tích hợp bị loại bỏ

 • Geizhals
 • Social Blade
Lên Đầu
 • Đăng ký
Bạn quên mất mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được liên kết tạo mật khẩu mới qua email (bạn nhớ kiểm tra hộp spam trong trường hợp email đi lạc).