‎‎Tuyên bố Pháp lý, Công bằng và Minh bạch

Xuất bản ngày 23/03/2020

I. Pháp lý về Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp

 1. KonnectED, KonnectED Store, KonnectED Home là các thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Konnect ED Việt Nam (viết tắt là Konnect ED).
 2. Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ hoạ, video hay phần mềm, loại trừ:
  – Các văn bản hay hình ảnh được trích dẫn của bên thứ 3;
  – Các thương hiệu hay hình ảnh sản phẩm của bên thứ 3;
  – Các nội dung được ghi chú là thuộc về bên thứ 3;
  thuộc sở hữu của Konnect ED.
  Bạn được sử dụng cho mục đích cá nhân hay chia sẻ một phần (trích dẫn) các nội dung này với điều kiện không được sửa chữa và phải ghi rõ nguồn thuộc về Konnect ED.
 3. Chúng tôi khuyến khích việc chia sẻ với mục đích phi thương mại nhằm mục đích phát triển tri thức hay giúp đỡ cộng đồng. Sử dụng các nội dung này cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước của Konnect ED là hành vi vi phạm pháp luật về tác quyền, bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác.

II. Tuyên bố về Công bằng và Minh bạch

Tất cả thông tin, bài viết đăng tải trên trang web này (konnected.vn) được chịu trách nhiệm bởi các tác giả và bảo hộ bởi Công ty TNHH Konnect ED Việt Nam. Bạn phải làm theo dưới sự tự nguyện của bản thân và chịu mọi trách nhiệm liên quan. Bạn cũng đảm bảo phải tuân theo các quy định Pháp Lý về quyền sở hữu tài sản, quyền can thiệp vào sản phẩm đi kèm theo các sản phẩm cụ thể quy định bởi luật pháp sở tại và nhà sản xuất/bán hàng.

Konnect ED Việt Nam và các tác giả đảm bảo luôn tuân theo các nguyên tắc công bằng và minh bạch với mọi nội dung đăng tải.

Konnect ED Việt Nam và các tác giả cũng đảm bảo tôn trong mọi quyền liên quan đến tác quyền, bản quyền hay sở hữu trí tuệ hợp pháp. Nếu bạn phát hiện thấy quyền của mình bị xâm phạm, hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

Chúng tôi đảm bảo các thông tin liên quan đến một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể là trải nghiệm thực tế hoặc thông qua đánh giá, khảo sát từ cộng đồng, đã được xác thực.

Chúng tôi không đăng tải các ý kiến một chiều hay cực đoan, chủ quan về một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể.

Chúng tôi không đánh giá thiên lệch các sản phẩm hay dịch vụ vì lợi ích thương mại.

Công ty TNHH KONNECT ED Việt Nam
Tên viết tắt KONNECT ED.
21 Tạ Hiện, Quận 2. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
[email protected] / 0903 672 729

Lên Đầu
 • Đăng ký
Bạn quên mất mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được liên kết tạo mật khẩu mới qua email (bạn nhớ kiểm tra hộp spam trong trường hợp email đi lạc).