Home Assistant

Home Assistant: 2021.2

Hass 2021.2

Phiên bản thứ 2 trong năm 2021 mang lại một số thay đổi, đặc biệt là Z-Wave

Photo: home-assistant.io
13 phút để đọc hết nội dung

Tự động phát hiện qua DHCP, Python 3.9, Z-Wave JS và nhiều thay đổi khác.

2021.2.3 – Phát hành ngày 11/02/2021
! 2021.2.3
 • Sửa lỗi rò rỉ bộ nhớ trong SNMP của tích hợp Brother
 • Sửa dụng oauthv3 cho Tesla
 • Nâng cấp pymyq lên 3.0.1
 • Đảo ngược transmission để kiểm tra danh sách torrent theo tên thay vì đối tượng
 • Cập nhật powerwall để đáp ứng phương thức xác thực mới
 • Sửa lỗi logic khi tái kết nối sử dụng phương thức của tích hợp Luxtron
 • Nâng cấp roonapi lên 0.0.32
 • Thêm bảo vệ cho giá trị bị thiếu của cảm biến nhị phân cho zwave_js
 • Hỗ trợ reauth cho Tesla
 • Thêm already_in_progress cho quá trình cấu hình roku
 • Phục hồi việc kiểm tra thay đổi lớn của Google/Alexa
 • Sửa lỗi thiết bị đóng cắt Shelly bị cấu hình thành thiết bị chiếu sáng

2021.2.2 – Phát hành ngày 09/02/2021
! 2021.2.2
 • Sửa lỗi zwave_js khi điều khiển rèm/màn
 • Sửa lỗi foscam để hoạt động với tài khoản người dùng bình thường và cấu hình cổng RTSP tùy ý
 • Sửa lỗi khi xác nhận đường dẫn downloader trong thư mục con
 • Sửa lỗi phương thức đã loại bỏ isAlive() trong zwave
 • Cải thiện sổ nhật ký – logbook của deCONZ
 • Sửa lỗi cảm biến Notification CC của zwave_js
 • Sửa lỗi sai nhiệt độ của máy làm nóng nước trong homekit
 • Sử dụng async_update_entry thay vì cập nhật config_entry.data trực tiếp trong Axis
 • Xử lý giá trị bị thiếu trong tất cả platform của zwave_js
 • Cập nhật mẫu tự động phát hiện cho platform đèn của zwave_js
 • Cập nhật mẫu tự động phát hiện cho cảm biến Alarm CC cho zwave_js
 • Sửa lỗi TTS Google translate bằng cách cập nhật gTTS lên 2.2.2
 • Đảo ngược giá trị của cảm biến thời tiết ozw cho đúng đơn vị
 • Kích hoạt auto_reconnect của KNX
 • Đảm bảo ngừng chỉ tạo ra chỉ mục trong trường hợp đã có sẵn cho postgresql
 • Sửa lỗi cảm biến nhị phân Tado Power và Link
 • Xử lý phản hồi trống của mylink khi khởi động
2021.2.1 – Phát hành ngày 06/02/2021
! 2021.2.1
 • Chuyển các giá trị của ozw về đúng đơn vị đo
 • Hỗ trợ xác thực 2 lớp iCloud
 • Ngừng ghi log thiếu artwork cho mpd
 • Sửa lỗi thuộc tính device_info cho Harmony
 • Sửa lỗi Local Media trong trình duyệt nội dung đa phương tiện
 • Nâng cấp zwave-js-server-python lên 0.17.2
 • Nâng cấp awesomeversion lên 21.2.2
 • Ngừng lắng nghe gói tin dhcp nếu không thể thiết lập được bộ lọc
 • dhcp không cần chế độ hỗ tạp – promicuous mode, vô hiệu hóa chế độ này trong scapy
 • Đảo ngược aioshelly
 • Ngăn fritzbox callmonitor phonebook_id_0 khỏi bị bỏ qua
 • Cập nhật holidays lên 0.10.5.2

Ngừng hỗ trợ Python 3.7, hỗ trợ đầy đủ Python 3.9

Hỗ trợ Python 3.7 chính thức bị loại bỏ, phiên bản Python cũ nhất có thể chạy Home Assistant là 3.8. Việc này đã được thông báo từ phiên bản Home Assistant Core 0.116.0.

Điều này chỉ quan trọng nếu bạn đang chạy phiên bản Home Assistant Core trực tiếp trên Python. Nếu bạn sử dụng Home Assistant OS, Supervised hay Container (Docker), bạn không cần lo lắng về vấn đề này.

Python 3.9 đã được hỗ trợ và kiểm tra đầy đủ trên Home Assistant Core 2021.2.

Z-Wave JS

Tích hợp hoàn toàn mới được tạo ra chỉ trong 1 tháng bởi nhiều nhà phát triển, hỗ trợ các thiết bị Z-Wave trong Home Assistant.

Tích hợp này dựa trên cùng nguyên lý cơ bản với tích hợp OpenZWave: nó “tách rời” khỏi Home Assistant. Thay vì MQTT, Z-Wave JS sử dụng kết nối qua websocket.

Điều này nghĩa là, để sử dụng được tích hợp Z-Wave JS, bạn cần vận hành một máy chủ Z-Wave JS để liên kết giữa Home Assistant (Hass) và thiết bị Z-Wave. Có nhiều cách để chạy máy chủ này, kể cả một addon cho Home Assistant.

Nếu bạn sử dụng Supervisor, addon này thậm chí sẽ được cài đặt tự động.

Trạng thái hiện tại của Z-Wave JS

Tích hợp Z-Wave JS đã hoàn thiện. Hiện tại, tích hợp này hỗ trợ: cảm biến nhị phân, thiết bị điều chỉnh môi trường, rèm màn và cửa cuốn, quạt, đèn, khóa, cảm biến và công tắc. Ngữ cảnh cũng được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, nó cũng “siêu nhanh”.

Dù vậy, đây vẫn là một tích hợp mới phát triển và còn rất nhiều thứ đang được xây dựng thêm.

Về tích hợp Z-Wave cũ

Tích hợp zwave trước đây dựa trên OpenZWave 1.4 đã cũ và không còn được cập nhật. Vì thế, từ hôm nay, zwave sẽ dần bị loại bỏ. Những người dùng hiện tại được khuyến cáo chuyển sang Z-Wave JS.

Không còn các Huy hiệu tạo tự động nữa

Trước đây, khi bạn tạo mới một Dashboard bằng cách tự động, bạn sẽ nhận được rất nhiều Huy hiệu – Badge được tạo tự động ở phần trên của giao diện.

Các huy hiệu tròn được tạo tự động

Từ phiên bản này, các huy hiệu sẽ không còn được tự động thêm vào giao diện nữa. Thay vì vậy, các thực thể sẽ được nhóm lại theo vùng – area hoặc domain – miền trong các card entities – thực thể.

Bạn có thể thêm thủ công các huy hiệu sau nếu muốn.

Tự động phát hiện DHCP

Hass nay tự động “lắng nghe” nếu có thiết bị trên mạng đang yêu cầu được cấp IP. Dựa trên các thông tin này, Hass có thể tự động kích hoạt các tích hợp tương ứng với thiết bị phát hiện được.

Cấu hình chuyển Chữ thành Lời nói cho Nabu Casa

Giao diện mới để cấu hình dịch vụ TTS (chuyển Chữ thành Lời nói) cho Nabu Casa (Home Assistant Cloud) giúp người dùng cấu hình ngôn ngữ và giới tính mặc định cho giọng nói sau chuyển đổi. Bạn sẽ tìm thấy nó trong mục Home Assistant Cloud.

Công cụ cấu hình TTS cho Nabu Casa

Các thay đổi đáng chú ý khác

 • Cập nhật chú giải tại sao một số cấu hình Lovelace card lại không được hỗ trợ trong giao diện cấu hình.
 • Thiết bị RGB Shelly được hỗ trợ đầy đủ.
 • Thêm bộ lọc và khả năng zoom cho giao diện xem mạng ZHA.
 • Tích hợp deCONZ hỗ trợ ghi lại nhật ký lỗi cơ bản trong logbook.
 • Tích hợp Tasmota kết thúc giai đoạn beta.
 • Hỗ trợ theme cho card đa phương tiện – media card.
 • Các mục trong card danh sách mua sắm nay hỗ trợ sắp xếp bằng cách kéo thả.
 • Các tích hợp được bỏ qua (Ignore) nay hiển thị tên của mục đã bị bỏ qua.
 • Giảm số lượng cập nhật trạng thái thiết bị cần gửi đến Google Assistant và Alexa.
 • Cấu hình Lutron Caseta thuận tiện hơn.
 • Tất cả thông số cấu hình light profile nay có thể tùy chọn bên cạnh đó profile mặc định sẽ được tự động áp dụng.
 • Công cụ chọn input_select mới.
 • Camera Foscam nay có thể sử dụng PTZ dựa vào service mới.

Các tích hợp mới

 • AirNow
 • DHCP Discovery
 • Huisbaaje
 • Ondilo ICO
 • Z-Wave JS

Các platform mới

 • Logitech Harmony Hub hỗ trợ thêm công tắc cho các hoạt động
 • WiLight nay hỗ trợ fan
 • Hyperion nay hỗ trợ tất cả công tắc điều khiển nâng cao

Các tích hợp mới hỗ tợ cấu hình qua UI

 • Somfy MyLink
 • Foscam

Các thay đổi không tương thích

Xem kĩ danh sách bên dưới trước khi ấn CẬP NHẬT.

! Lưu ý trước khi cập nhật

Không chỉ xem kĩ nội dung phần này, có thể bạn sẽ phải xem cả thay đổi quan trọng của các phiên bản trước nữa nếu trước đây bạn chưa xoá bỏ hết các cấu hình bị đánh dấu “sẽ loại bỏ” hoặc khi bạn nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn bản 0.118 lên bản này.
Có thể xem lại các phiên bản cũ hơn tại đây: Chuyên mục con: Tin tức và Cập nhật.
Nhiều cấu hình bị đánh dấu sẽ loại bỏ trong 0.118 sẽ bị đánh dấu không hợp lệ trong phiên bản 2021.2 dù vẫn hoạt động trong 2021.1.

Các thay đổi quan trọng:

 • Python 3.7 hỗ trợ Python 3.7 chính thức bị loại bỏ.
 • Z-Wave tích hợp zwave cũ bị ngừng phát triển. Thay vào đó bạn có thể chuyển sang sử dụng Z-Wave JS.
 • PTVSD nay bị loại bỏ.
 • Tado chức năng chính của tích hợp này nay chuyển sang cấu hình qua UI. Cấu hình YAML bị loại bỏ ngoại trừ cấu hình device_tracker và sẽ được tự động chuyển đổi.
  Cảm biến vùng Tado cũng được thay thế bởi binary_sensor. Vì thế bạn cần cập nhật lại Lovelace, scripts và automation có liên quan cho phù hợp.
 • KNX một số knx_event thay đổi các trường của event_data:
  + address chuyển thành destination
  + Thêm source, directiontelegramtype
  Thêm vào đó:
  + fire_event trong cấu hình knx bị loại bỏ
  + fire_event_filter trong cấu hình knx đổi thành event_filter
 • RainMachine các service nay cần thêm tham số entity_id, area_id hoặc device_id.
 • ecobee trạng thái của tích hợp ecobee nay hoạt động theo trình tự:
  + 2 hours
  + 4 hours
  + Đến khi bị thay đổi
 • August, Roomba nay chuyển hoàn toàn sang cấu hình qua UI.
 • Plex dịch vụ plex.play_on_sonos bị loại bỏ và chuyển sang media_player.play_media.
 • Lutron thuộc tính Lutron Integration ID nay chuyển thành lutron_integration_id.
 • DoorBird chuyển sang cấu hình qua UI.
 • Logitech Harmony Hub chuyển sang cấu hình qua UI.
 • Mikrotik nay sử dụng device_tracker cho ipmac.
 • RoonLabs thay đổi cách play_media hoạt động.
 • Network UPS Tools (NUT) nay chuyển sang cấu hình qua UI.
 • Dyson tốc độ quạt Dyson Pure Cool Link nay là low, medium hay high.
 • Viessmann ViCare cảm biến dòng điện bị loại bỏ do không còn được hỗ trợ bởi Viessmann.
 • MyQ chuyển sang cấu hình qua UI.
 • Nexia chuyển sang cấu hình qua UI.
 • Hunter Douglas PowerView nay chuyển sang cấu hình qua UI.
 • Rachio nay chuyển sang cấu hình qua UI.
 • Tesla Powerwall nay chuyển sang cấu hình qua UI.
 • Light Profiles cấu hình mặc định nay luôn được áp dụng, vì vậy điều khiển đèn qua UI luôn cài đặt lại toàn bộ tham số đã được định nghĩa.
 • MQTT nay cho phép cấu hình tốc độ bất kì mà không có trong speed_list.
 • NuHeat nay chuyển sang cấu hình qua UI.
 • Rheem EcoNET Water Products nay chuyển sang API mới của EcoNET.
  Bình nước nóng nay không còn cung cấp nhiệt độ của bình nước nữa.
 • Intent phương thức sử dụng để khớp các thực thể nay ưu tiên phương thức ngắn hơn thay vì theo thứ tự.

Tích hợp bị loại bỏ

 • Tạm biệt PTVSD

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này!

konnectED Team.

Lên Đầu
 • Đăng ký
Bạn quên mất mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được liên kết tạo mật khẩu mới qua email (bạn nhớ kiểm tra hộp spam trong trường hợp email đi lạc).