Home Assistant

Home Assistant: 2021.3

Hass 2021.3

My Home Assistant,13 Tích hợp – Integration mới và nhiều thay đổi quan trọng trong automation, fan, custom component

21 phút để đọc hết nội dung

13 Tích hợp – Integration mới, cùng với tốc độ phát triển “thần kì” của Z-Wave JS mang đến một số điều thú vị cho bản cập nhật 2021.3 này.

Bên cạnh đó, tiện ích My Home Assistant và giao diện mới liên quan đến service call – gọi dịch vụ là những thay đổi đáng chú ý, với mục đích: giúp bạn sử dụng Hass dễ dàng và tiện lợi hơn.

2021.3.4 – Phát hành ngày 13/03/2021
! 2021.3.4
 • Ghi lại trạng thái bảng điều khiển báo động SimpliSafe sau khi bật/tắt
 • Sửa lỗi vị trí nghiêng của cửa cuốn
 • Sửa lỗi target_temp_low trong zwave_js
 • Điều chỉnh khoảng tốc độ quạt của insteon cho khớp giới hạn trên
 • Nâng cấp plexapi lên 4.4.1
 • Bảo đảm các dịch vụ reset của homekit có thể tác động đến mọi thực thể
 • Sửa lỗi quản lý sự kiện của Netatmo
2021.3.3 – Phát hành ngày 09/03/2021
! 2021.3.3
 • Điều chỉnh bài test litterrobot và code khớp với hướng dẫn
 • Nâng cấp HAP-python lên 3.4.0
 • Sửa lỗi chế độ tải dữ liệu của Sonos
 • Sửa lỗi platform notify của mysensors
 • Sửa lỗi sai api của AsusWRT
 • Nâng cấp pymysensors lên 0.21.0
 • Sửa lỗi device_tracker của mysensors
 • Sửa lỗi dọn dẹp của mysensors
 • Sửa lỗi thời gian dự báo thời tiết
 • Cho phép chạy và khởi động lại khi kích hoạt cả ozwzwave
 • Thêm tên thực thể trả về sử dụng ID của node trong zwave_js
 • Bảo đảm thiết bị bond phục hồi khi mất và tái kết nối wifi
 • Cập nhật frontend lên 20210302.6
 • Sửa lỗi bật quạt không có tốc độ trong homekit controller
 • Chắc chắn value_template trong template fan luôn trả về trạng thái
 • Sửa lỗi tốc độ quạt insteon
 • Sửa lỗi tắt scene trong homekit
 • Sửa lỗi nhật ký Shelly khi thiết COAP
 • Cập nhật danh sách các tính năng hỗ trợ bởi zwave_js

2021.3.2 – Phát hành ngày 06/03/2021
! 2021.3.2
 • Cập nhật pyotgw lên 1.1b1
 • Sửa lỗi khi khởi động của Netatmo
 • Sửa lỗi scene trong Hue ghi đè lên thời gian chuyển đổi mặc định
 • Nâng phiên bản sửa lỗi cho philips_js v1
 • Cập nhật frontend lên 20210302.5
 • Sử dụng phương thức phản hồi conn_made trong MySensors
 • Nâng cấp zwave-js-server-python lên 0.21.1
 • Báo lỗi thay vì bị ngừng hẳn khi template thực hiện gọi dịch vụ qua websocket
 • Cập nhật mô tả cho dịch vụ zwave_js.refresh_value
 • Cập nhật amcrest lên 1.7.1
2021.3.1 – Phát hành ngày 05/03/2021
! 2021.3.1
 • Sửa lỗi thiết lập enity cho công tắc lumi.acpartner.v3 trong Xiaomi Miio
 • Trình quản lý add-on của zwave_js linh hoạt hơn
 • Bắt lỗi ConditionError trong bộ điều khiển thời tiết
 • Sửa lỗi tái cấu hình thủ công trong trình quản lý add-on zwave_js
 • Không báo lỗi trong điều kiện numeric state với các trạng thái không khớp đã biết trước
 • Sửa lỗi truy cập đơn vị bị thiếu trong zwave_js
 • Cập nhật frontend lên 20210302.4
 • Đảo ngược “tăng tốc phát hiện” trong wemos
 • Sửa lỗi nhật ký TCP KeepAlive trong RFLink
 • Map chế độ silent – im lặng như một chế độ đặt trước cho fan
 • Sửa lỗi đơn vị đo cho xiaomi_miio
 • Sửa lỗi múi giờ khi dự báo hàng ngày trong climacell
 • Sửa lỗi AirVisual với các cấu hình còn lại từ tích hợp cũ trước đây
 • Không chuyển đổi nhiệt độ dự báo từ đơn vị độ F sang độ C vì platform đã tự động chuyển đổi
 • Nâng cấp zwave-js-server-python lên 0.21.0
 • Sửa lỗi với một số mẫu Roborock cũ trong xiaomi_miio
 • Chỉ tạo snapshot nếu việc cập nhật add-on hoàn tất (zwave_js)

My Home Assistant

My Home Assistant là tính năng giúp liên kết giữa các tài liệu về Home Assistant trực tiếp đến phần tương ứng trên máy chủ Hass của bạn. Ví dụ, khi bạn xem tài liệu về Zone (vùng), các liên kết trên tài liệu này có khả năng đưa bạn trực tiếp đến phần cài đặt Zone trên máy chủ của bạn. Tính năng này sẽ giúp cho việc đọc và ứng dụng các tài liệu, hướng dẫn trở nên thuận tiện hơn.

My Home Assistant hiện hỗ trợ các dạng tài liệu, diễn đàn, chat, weblog hoặc website có khả năng liên kết đến máy chủ Hass mà không thật sự biết được địa chỉ của máy chủ Hass của bạn.

Tất cả dữ liệu và cài đặt đều nằm trên trình duyệt của bạn, My Home Assistant chỉ làm nhiệm vụ chuyển hướng các liên kết chứ không cung cấp bất cứ thông tin gì về máy chủ Hass của bạn cho bất cứ bên nào.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần đăng ký địa chỉ đầy đủ của máy chủ Home Assistant (có thể sử dụng địa chỉ IP nội bộ nếu bạn chỉ sử dụng My Home Assistant trong nội bộ) tại liên kết https://my.home-assistant.io/.

My Home Assistant
Nhập vào địa chỉ đầy đủ của máy chủ Home Assistant

Sau đó, bạn có thể truy cập trực tiếp đến phần tương ứng trên máy chủ của mình, trên cùng trình duyệt (ví dụ, cùng Chrome trên cùng máy tính) khi đọc các hướng dẫn, tài liệu v.v.. có hỗ trợ My Home Assistant.

Bạn có thể test/thử, đường dẫn sau sẽ dẫn bạn đến trang quản lý các tích hợp – Integrations trên máy chủ Hass của bạn: my.home-assistant.io/redirect/integrations

Lưu ý: Để sử dụng được my.home-assistant, bạn cần kích hoạt tích hợp my trong Hass. Tích hợp này được kích hoạt mặc định bằng cấu hình default: trong configuration.yaml hoặc thủ công bằng my:.

my:

Giao diện mới cho service calls

Phiên bản 2021.3 đã thay đổi cách thực hiện call service (các dịch vụ của Hass và các thiết bị). Giao diện mới có phần tương đồng với giao diện đang được sử dụng trong Blueprints.

Giao diện gọi service mới

Giao diện mới được áp dụng trong: Developer Tools (như ảnh trên), automation, script và card Lovelace.

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ YAML như trước đây bằng cách chọn GO TO YAML MODE.

Các Khu vực – Area được đề nghị

Area (khu vực) càng ngày càng trở nên hữu ích trong Home Assistant. Phiên bản này giúp tính năng Area hữu ích hơn nữa.

Trước đây, bạn có thể gán thủ công thiết bị hay thực thể vào một Khu vực nhất định. Bây giờ, các tích hợp có thể tự đề nghị Khu vực phù hợp.

Ví dụ, nếu một tích hợp nhận biết được phòng/vị trí mà nó (thiết bị) thuộc về, nó có thể tự đề xuất một khu vực tương ứng trên Hass. Như tích hợp Hue có thể tự đề xuất khu vực mà đèn đang được lắp đặt.

Các tích hợp đã hỗ trợ tính năng đề xuất Area:

 • Bond
 • Hue
 • Hunter Douglas PowerView
 • Lutron Caséta
 • Netatmo
 • Nexia
 • NuHeat
 • Roku
 • Sonos
 • Tado
 • Universal Devices ISY994

Tốc độ quạt 100%

Fan – quạt trong Hass nay hỗ trợ tốc độ ở dạng % thay vì các mức “low”, “mid”, “high” và “off” như hiện nay. Thay đổi này sẽ giúp Home Assistant có thể tương tác với nhiều nhãn hiệu quạt và các bên thứ 3 (như HomeKit) hơn.

Fan vẫn sẽ tương thích với các cấu hình trước đây.

Dịch vụ fan.set_percentage

Cập nhật Z-Wave JS

Z-Wave JS đã phát triển thêm giao thức cấu trúc version (phiên bản) để giúp client cũ kết nối được đến máy chủ Z-Wave mới hơn và giúp ngăn chặn các vấn đề về tương thích trong tương lai.

Home Assistant 2021.3 cần phiên bản máy chủ Z-Wave JS từ 1.10 trở lên. Nếu bạn đang dùng addon của Hass, addon sẽ được tự động cập nhật. Nếu không, bạn sẽ cần cập nhật thủ công máy chủ Z-Wave trước khi cập nhật Home Assistant.

Bạn có thể tự động hóa và thay đổi cấu hình của thiết bị (Z-Wave) thông qua các dịch vụ zwave_js.config_paramenterzwave_js.refresh_value.

Và còn nữa:

 • Cổng gara và các loại rèm, màn tương tự nay đã có thể điều khiển được.
 • Một số van điều nhiệt và các thiết bị tương tự giờ hiển thị như các thực thể number

Bộ kích hoạt automation linh hoạt hơn

Hass nay hỗ trợ các biến – variables và (limited) template (xem thêm template và filter cơ bản trong Hass) để kích hoạt automation.

Ví dụ, automation bên dưới được kích hoạt khi Hass nhận được thông điệp qua MQTT với payload là giá trị của biến value

automation:
 trigger_variables:
  room: "living_room"
  node: "ac"
  value: "on"
 trigger:
  - platform: mqtt
   topic: "{{ room ~ '/switch/' ~ node}}"
   payload: "{{ 'state:' ~ value }}"

Bạn có thể xem thêm về limited template.

Dịch trang Supervisor

Supervisor nay hỗ trợ đa ngôn ngữ trong trang Supervisor. Bạn có thể tham gia hỗ trợ dịch thuật ở đây. KonnectED cũng tham gia hỗ trợ tiếng Việt cho rất nhiều phần của Hass.

Các addon cũng có thể tự cung cấp các file ngôn ngữ để hiển thị trong mục giới thiệu hay cấu hình.

Thêm nữa:

 • Frontend và backend của Hass nay giao tiếp qua WebSockets, cho phép Supervisor thông báo đến frontend (như giao diện) khi có thay đổi.
 • Add-on nay hỗ trợ cấu hình bằng YAML thay cho JSON.
 • Giao diện cập nhật mới hỗ trợ tạo bản Sao lưu trước khi cập nhật
 • Hỗ trợ phần cứng tốt hơn
 • Mật khẩu và từ khóa bí mật – secret trong add-on nay được kiểm tra xem có an toàn hay không.
Thông báo mật khẩu cấu hình add-on Samba của bạn quá phổ biến và không an toàn

Các thay đổi đáng chú ý khác

Các thay đổi:

 • Shelly nay hỗ trợ các thiết bị chạy pin.
 • Nay có thể sử dụng màu nhận diện của Home Assistant khi gọi dịch vụ cài đặt đèn, sử dụng giá trị homeassistant
 • Scripts/automation nay hỗ trợ alias cho từng bước, hữu ích khi cần chú thích và sửa lỗi.
 • Tích hợp nay có thể bị vô hiệu hóa tạm thời.
Vô hiệu hóa – disable một tích hợp
 • Có thể cài đặt thời gian chuyển đổi transition_time khi kích hoạt scene Hue.
 • Nút copy cạnh tên thực thể trong trang States bên trong Developer Tools.
 • Tích hợp Apple TV hỗ trợ tính năng repeat, shufflevolume.
 • Tăng tốc tính năng hiển thị biểu đồ lịch sử.
 • Blueprint nay có thêm thanh chọn.
 • Universal Media Player nay có thêm nhiều khả năng mới.
 • Khi thêm một tích hợp mới, giao diện đồ họa sẽ hiển thị các thiết bị đã được tự động phát hiện.
 • CodeMirror được cập nhật lên phiên bản mới nhất, giúp giao diện soạn thảo YAML tốt hơn, nhanh hơn và hỗ trợ thiết bị di động tốt hơn.

Các tích hợp mới

 • AEMET OpenData
 • ClimaCell
 • FAA Delays
 • Honeywell Lyric
 • KMTronic
 • Litter-Robot
 • Mazda Connected Services
 • Mullvad VPN
 • My Home Assistant
 • Rituals Perfume Genie
 • SmartTub
 • Subaru

Các platform mới

 • Aurora hỗ trợ sensor
 • KNX hỗ trợ fan
 • Template nay có thể tạo các thực thể weather
 • VeSync hỗ trợ dimmer
 • WiLight hỗ trợ cover

Tích hợp hỗ trợ cấu hình từ UI

 • AsusWRT
 • Keenetic NDMS2
 • LiteJet
 • MySensors
 • Nuki
 • Philips TV
 • Xiaomi Miio

Các thay đổi không tương thích

Xem kĩ danh sách bên dưới trước khi ấn CẬP NHẬT.

! Lưu ý trước khi cập nhật

Không chỉ xem kĩ nội dung phần này, có thể bạn sẽ phải xem cả thay đổi quan trọng của các phiên bản trước nữa nếu trước đây bạn chưa xoá bỏ hết các cấu hình bị đánh dấu “sẽ loại bỏ” hoặc khi bạn nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn bản 0.118 lên bản này.
Có thể xem lại các phiên bản cũ hơn tại đây: Chuyên mục con: Tin tức và Cập nhật.
Nhiều cấu hình bị đánh dấu sẽ loại bỏ trong 2020.12 sẽ bị đánh dấu không hợp lệ trong phiên bản 2021.3 dù vẫn hoạt động trong 2021.1.

Các thay đổi quan trọng:

 • Custom Integration: Cảnh báo phiên bản các tích hợp custom (tích hợp không có sẵn của Hass) nay cần thêm version trong file khai báo và mọi tích hợp phải có file khai báo (manifest) này.
  Các tích hợp không đáp ứng được sẽ bị cảnh báo và vô hiệu hóa.
 • Fan nay hỗ trợ tốc độ từ 0% (tắt) đến 100% và các chế độ đặt sẵn. Các automation/scripts sử dụng dịch vụ fan.set_speed nên được thay thế bởi:
  + fan.set_percentage để cài đặt tốc độ
  + fan.set_preset_mode để cài đặt các chế độ hẹn trước (bao gồm sẵn auto, smart, interval, idlefavorite)
  Tương tự, fan.turn_on sử dụng thuộc tính speed nên được chuyển sang sử dụng percentagepreset_mode.
 • Template: Fan hỗ trợ speed % tương tự fan. Các cấu hình speed_template, set_speedspeed đã bị loại bỏ và thay bằng percentage_template, set_percentage.
 • Hyperion nay cấu hình qua UI.
 • Nuki nay cấu hình qua UI.
 • CalDAV nay chỉ hiển thị các event phù hợp trên lịch.
 • Synology DSM tất cả các sensor ‘load’ được điều chỉnh lại đơn vị để phản ánh chính xác sự khác nhau giữa CPU Load và CPU Utilization.
 • LG Soundbar entity_id nay là hostname của thiết bị nếu discovery được sử dụng.
 • MySensor nay cấu hình qua UI.
 • MQTT: Covers value_template bị loại bỏ, thay thế bởi position_template. tilt_invert_state cũng bị thay thế bởi tilt_mintilt_max.
 • Camera và Stream loại bỏ dịch vụ record từ component – tích hợp stream. Bạn nên sử dụng camera.record thay thế.
 • HTTP: base_url nay bị loại bỏ hoàn toàn.
 • MQTT: Lights transition nay sử dụng giá trị thập phân thay vì số nguyên.
 • Philips TV nay cấu hình qua UI, tuy nhiên, turn_on_action không thể chuyển đổi tự động mà phải được tạo lại khi cấu hình.
 • ASUSWRT bạn cần loại bỏ platform cũ asuswrt trong cấu hình device_tracker và cập nhật lại các cấu hình (như person) đang sử dụng device_tracker cũ để sử dụng entity_id mới. Các entity_id này cần được kích hoạt thủ công từ trang quản lý (https://my.home-asistant.io/redirect/integrations).
 • Keenetic NDMS2 Routers nay cấu hình và quản lý qua UI. Đồng thời platform cũng được thêm vào:
  + binary_sensor thể hiện trạng thái router
  + Giám sát nhiều giao tiếp cùng lúc
 • Automations nếu một trigger template đã được kết xuất ra giá trị true – đúng khi Hass khởi động, nó sẽ không bao giờ được kích hoạt khi Hass khởi động. Điều này nhằm mục đích ngăn cản các kích hoạt không mong muốn của automation khi khởi động Hass.
  Scripts và automation nay cũng “cẩn thận” hơn khi báo cáo các lỗi liên quan đến condition. Ví dụ, một condition state tham chiếu đến một thực thể không có sẵn sẽ tạo ra thông báo lỗi trong mục nhật ký lỗi – log. Tùy vào tình huống xảy ra lỗi, hoạt động của automation có thể khác với trước đây.
 • Xiaomi Miio các công tắc, robot hút bụi nay được cấu hình qua UI.
 • HomeKit ID của các thiết bị đã được kết nối – pair từ Home Assistant 0.109 và trước đó sẽ không được tự động chuyển đổi. Nếu bạn cập nhật lên 2021.3 từ 0.109 hoặc cũ hơn, bạn nên cập nhật lên 2021.2 trước nếu muốn giữa lại các cấu hình HomeKit và không muốn phải pair lại lần nữa.
 • Google Assistant các yêu cầu đóng và mở hoàn toàn rèm, màn (gọi chung là cover trong Hass) từ Google Assistant (xem thêm: tích hợp GA vào Hass) giờ sẽ sử dụng dịch vụ close/open thay cho set_position như trước.
 • Habitica nay cấu hình qua UI.
 • SSDP nay mặc định tìm kiếm ở địa chỉ 0.0.0.0 thay vì các giao tiếp mạng riêng biệt.
 • Z-Wave JS phiên bản server Z-Wave thấp nhất yêu cầu nay là 1.0.0.
 • Bond thêm hỗ trợ dành cho các thiết bị có cả đèn lên và xuống.
 • KNX thay đổi tên các thực thể weather từ expose_sensors thành create_sensors.
 • Honeywell Total Connect Alarm để hỗ trợ thiết bị yêu cầu mã truy cập, từ giờ tất cả user phải cấu hình mã này.
 • Tado chu kỳ giữa hai lần tải dữ liệu dài hơn.
 • LiteJet nay cấu hình qua UI. Tùy chọn include_switchesexcude_names bị loại bỏ.
 • Nest chế độ FAN_ON để điều khiển bộ đếm giờ của thiết bị nay chuyển sang tối đa 12 giờ thay vì 15 phút.
 • credstash and keyring phương thức lưu trữ các từ bí mật trong credstashkeyring bị loại bỏ.
 • Hue các group hue nay bị mặc định vô hiệu hóa. Để kích hoạt lại các group này:
  + Từ thanh bên chọn Configuration (Cấu hình)
  + Chọn Integrations (Các bộ tích hợp)
  + Tìm Hue Bridge
  + Chọn Options (Tùy chọn) và thay đổi cài đặt

Các tích hợp bị loại bỏ

 • CoinMarketCap
 • Crime Reports
 • Nuimo
 • Synology
 • XFinity

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này!

konnectED Team.

Lên Đầu
 • Đăng ký
Bạn quên mất mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được liên kết tạo mật khẩu mới qua email (bạn nhớ kiểm tra hộp spam trong trường hợp email đi lạc).