Home Assistant

Home Assistant: 2021.8

Home Assistant 2021.8

Home Assistant 2021.8 với tính năng mới Quản lý Năng lượng

22 phút để đọc hết nội dung

Feel the beat – Cảm nhận Năng lượng

Phiên bản nền tảng nhà thông minh Home Assistant 2021.8 mang đến một số tính năng mới hấp dẫn. Đặc biệt là tính năng Quản lý Năng lượng – Energy Management, một trong các điểm chính sẽ được đầu tư phát triển trong thời gian tới.

Quản lý Năng lượng ở quy mô Hộ gia đình

… là mối quan tâm của rất nhiều người, dù với động cơ bảo vệ môi trường hay để tiết kiệm phần chi tiêu cho năng lượng. Đây cũng là mối quan tâm mới của Home Assistant.

Để khởi đầu, phiên bản Home Assistant tháng 8 giới thiệu giao diện mới rất đẹp và nhanh sử dụng tính năng Thống kê dài hạn – Long-term statistic, một dạng sắp xếp card mới cho Lovelace để phục vụ chính cho tính năng Quản lý Năng lượng. Nhưng tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng cho các mục đích khác nữa.

Matthias de Baat làm việc cho Nabu Casa

Matthias là một chuyên gia trong lĩnh vực “Thiết kế Trải nghiệm người dùng” – “UX Design”. Matthias sẽ nhận nhiệm vụ làm cho Home Assistant dễ sử dụng hơn và tiếp cận được với nhiều người hơn.

Quản lý Năng lượng

Đây là một tinh năng lớn của Home Assistant, cung cấp cho bạn cái nhìn về cách mà năng lượng đang vận hành bên trong ngôi nhà của mình.

Kiến trúc năng lượng
Tính năng Quản lý Năng lượng là một phần trong cấu trúc chung của Home Assistant

Bảng điều khiển năng lượng

Bảng điều khiển năng lượng này là một phần của giao diện Lovelace, cho phép bạn ngay lập tức hình dung được cách năng lượng được tiêu thụ và/hoặc tạo ra theo ngày và giờ.

Energy Dashboard
Cho thấy cách mà năng lượng được sử dụng
Energy Consumption
Hay mức độ sử dụng
Năng lượng mặt trời
Hoặc được tạo ra

Sử dụng Energy Management

Để sử dụng tính năng Quản lý Năng lượng mới, bạn cần phải có các cảm biến ghi nhận năng lượng/công suất trong các thiết bị có hỗ trợ như:

 • Các phần cứng đo điện nguồn mở sử dụng ESPHome hay Tastmota
 • Inverter Năng lượng mặt trời
 • Ổ cắm có đo công suất
 • Đèn có đo công suất
 • Dịch vụ báo chỉ số công tơ của Điện lực

Các cảm biến này trong Hass phải được cấu hình như một thiết bị đo tự động bởi các Integration quản lý chúng (như MQTT, Xiaomi Miio) hoặc cấu hình thủ công để được hỗ trợ bởi Long-term Statistic (xem phần kế tiếp).

Tiếp theo, bạn cần kích hoạt tích hợp Energy bằng cách thêm cấu hình sau vào file cấu hình chính.

#phần nội dung có sẵn
energy:

Sau khi khởi động lại Home Assistant để kích hoạt Energy, bạn có thể tìm thấy tab Energy bên trái giao diện Lovelace hoặc trong mục Cấu hình.

Cấu hình Energy với các cảm biến đã nói trên và cả mức giá năng lượng mua/bán cho từng cảm biến.

Home Assistant cấu hình Energy
Cấu hình cảm biến và mức giá

Thống kê Dài hạn

Lưu giữ số liệu của các cảm biến trong một thời gian dài trong Home Assistant (Hass) sẽ khiến cho cơ sở dữ liệu của nền tảng bị phình to và trở nên chậm chạp.

Trong phiên bản trước (Home Assistant 2021.7), tính năng Thống kê trong Dài hạn – Long-term Statistic đã được giới thiệu và tiếp tục được cải thiện để ứng dụng rộng rãi hơn trong phiên bản này.

Các tích hợp (Integration – Đọc thêm về Các khái niệm trong Hass) nay có thể “gợi ý” cho Home Assistant về loại dữ liệu mà các cảm biến đang ghi nhận, cho phép nền tảng nhà thông minh này tính toán và lưu trữ dữ liệu hiệu quả hơn. Mỗi giờ, Hass sẽ tính toán giá trị trung bình – mean, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất – max/min hoặc là giá trị đã thay đổi trong 1 giờ đó và chỉ lưu trữ các giá trị này trong Thống kê dài hạn.

Những thống kê này là một phần làm nên Bảng điều khiển – Dashboard của tính năng Quản lý năng lượng mới, tuy nhiên có thể được dùng cho các mục đích khác; ví dụ như card Biểu đồ thống kê – Statistic Graph mới của Lovelace.

Statistic Graph thể hiện công suất tiêu thụ điện từng ngày và giờ

Với card này, bạn có thể hiển thị số liệu thống kê của một hay nhiều cảm biến theo hai dạng: đường – line và thanh – bar (hiện chưa thể hiển thị đồng thời cả hai trong một biểu đồ). Biểu đồ dạng thanh thường thích hợp để biểu diễn các dữ liệu đo đếm, có thể tổng được. Biểu đồ dạng đường thích hợp cho các số liệu dạng mean, max/min.

Lưu ý: các cảm biến muốn được thêm vào long-term statistic phải được khai báo bởi tích hợp quản lý nó hoặc cấu hình thủ công. Bên dưới là cấu hình thủ công của một cảm biến mqtt đo mức công suất tiêu thụ điện hiện tại có hỗ trợ long-term statistic.

 - platform: mqtt
  name: "Công suất tiêu thụ"
  unique_id: 'mainmeter928'
  state_topic: "main_meter/current_power"
  value_template: "{{ value_json.power }}"
  unit_of_measurement: "kW"
  device_class: power
  state_class: measurement

Tầm nhìn dạng Sidebar

Hiện tại giao diện Lovelace của Home Assistant có hai dạng Tầm nhìn – View chính: dạng mặc định với nhiều thẻ sắp xếp ngang dọc (Masonry – Dạng gạch) và dạng Panel với duy nhất một thẻ có kích cỡ lớn nhất có thể.

Hass phiên bản 2021.8 bổ sung thêm dạng View thứ ba – Sidebar (thanh bên) là với cách sắp xếp bao gồm 2 cột không cân xứng: cột lớn bên trái và cột nhỏ bên phải.

Home Assistant Sidebar
View dạng Sidebar với biểu đồ bên trái lớn và thông tin chi tiết bên phải

Thẻ đồng hồ đo mới

Thẻ – card dạng đồng hồ (Gauge card) hiện có nay được bổ sung thêm chế độ sử dụng kim hiển thị.

Thay vì làm đầy một phần “màn hình đo” tương ứng với giá trị đo thì trong chế độ kim – Needle, thẻ Gauge sẽ hiển thị toàn bộ dải giá trị đo và đánh dấu giá trị cảm biến hiện tại bằng một cây kim (tương tự đồng hồ cơ).

Bạn có thể chọn 1 trong 2 chế độ như trên ngay trong phần chỉnh sửa thẻ trực quan trong giao diện.

Lựa chọn tiền tệ

Một thiết lập mới đã được thêm vào phần Cấu hình Tổng quát cho phép bạn chọn loại tiền tệ mặc định sẽ được sử dụng trong Home Assistant.

Dành cho các bạn có dùng My Homeassistant: Ấn vào đây để cấu hình

Tùy chọn này cũng được sử dụng trong mục Chi phí – Cost của tính năng Quản lý năng lượng mới.

Còi

Dạng thực thể – entity mới Còi – Siren đã được thêm vào. Các tích hợp khác có thể sử dụng dạng thực thể này để điều khiển các thiết bị như còi báo động, chuông báo động.

Hiện tại đã có tích hợp Z-Wave JS sử dụng dạng entity này để điều khiển các thiết bị còi Z-Wave.

Đang khóa, Đang mở khóa và Bị kẹt

Khóa trong Home Assistant nay hỗ trợ thêm các trạng thái Locking, Unlocking và Jammed.

Các tích hợp August, HomeKit Controller và Template lock đã hỗ trợ các trạng thái mới này. HomeKit, Alexa và Google Assistant cũng tương thích với các trạng thái mới này.

Scripts/Automation và Template

Nếu đã lựa chọn Home Assistant như nền tảng nhà thông minh mở tốt nhất cho gia đình mình, bạn sẽ phải sử dụng tính năng mạnh nhất: kịch bản/tự động hóa và khuôn mẫu.

Tham khảo: một số ứng dụng của scripts/automation và template hàng ngày.

This

Trong phiên bản 2021.8, khi một automation hay script được kích hoạt – trigger và chạy, biến mới this sẽ được khởi tạo.

Biến này sẽ chứa đối tượng – object của script/automation để bạn có thể truy xuất các thông tin liên quan như trạng thái, thời điểm kích hoạt v.v..

Hàm template liên quan đến device

Một số hàm mới được hỗ trợ trong template (xem thêm: template và filter cơ bản) để giúp bạn thao tác với device – thiết bị trong template:

 • device_entities(device_id) trả về danh sách các entity liên quan đến một thiết bị cụ thể (định danh bằng device_id)
 • device_attr(device_or_entity_id, attr_name) trả về giá trị của thuộc tính attr_name của một device hay entity.
 • is_device_attr(device_or_entity_id, attr_name, attr_value) trả về giá trị true/false nếu một thuộc tính attr_name của device hay entity bằng với attr_value.
 • device_id(entity_id) trả về deivce_id của một entity_id.

Các thay đổi đáng chú ý khác

 • Z-Wave JS hay hỗ trợ chuyển đổi (độ sáng, màu sắc) cho đèn
 • Z-Wave JS hỗ trợ kích hoạt thiết bị và điều kiện
 • Bây giờ bạn có thể gán một mã định danh cho một nhóm các đèn, rèm/cửa cuốn và thiết bị đa phương tiện, cho phép bạn quản lý từ giao diện và gán vào một khu vực
 • Tích hợp motionEye nay hỗ trợ phát hiện chuyển động
 • ZHA nay có thể làm việc với cảm biến phát hiện Phóc môn và mức độ VOC
 • Alarm panel nay hỗ trợ chế độ Đi nghỉ – Vacation
 • Rainbird có thêm dịch vụ mới để thay đổi độ trễ phát hiện mưa
 • BMW Connected Drive được thêm mới nhiều cảm biến hành trình
 • Sonos snapshot nay đã hoạt động, hỗ trợ điều khiển crossfade
 • WLED nay hỗ trợ điều khiển tính năng playlist mới được giới thiệu trong WLED 0.13
 • KNX nay hỗ trợ đèn chế độ màu HS
 • Đèn LiteJet nay hỗ trợ chuyển đổi
 • Tesla hỗ trợ MFA
 • Netamo hỗ trợ select entity
 • Nhiều dạng dữ liệu hơn và cách ghi dạng mảng được hỗ trợ bởi modus
 • Advanced Air nay có thêm cảm biến nhiệt độ cho mỗi vùng – zone
 • Gree Cliamte nay có thêm công tắc để hỗ trợ nhiều chế độ hơn
 • Giờ bạn có thể bỏ bớt ngày nghỉ khỏi cảm biến workday bằng tên thay vì ngày. Hữu dụng với các ngày nghỉ không có lịch cố định.
 • HomeKit sẽ không tự động tạo lại TV khi nguồn phát mất đồng bộ
 • Hỗ trợ máy làm ẩn trong Xiaomi Miio đã được viết lại và mở rộng hơn

Các tích hợp mới

 • Adax
 • Energy
 • Flipr
 • Generic Hygrostat
 • Prosegur
 • Siren
 • YouLess
 • Renault

Các platform mới

Các tích hợp sau đây hỗ trợ thêm platform mới:

 • Belkin WeMo thêm cảm biến sử dụng năng lượng
 • Freedompro hỗ trợ binary sensors, sensors, switches, locks, covers, climate và fans
 • GIOŚ nay hỗ trợ cảm biến để thay thế platform air quality
 • Goal Zero Yeti thêm cảm biến
 • Itho Daalderop Spider thêm cảm biến sử dụng năng lượng
 • Mill thêm cảm biến sử dụng năng lượng
 • motionEye hay hỗ trợ switch
 • TP-Link Kasa Smart thêm cảm biến sử dụng năng lượng
 • Velux hỗ trợ light
 • Z-Wave JS hỗ trợ siren

Tích hợp hỗ trợ cấu hình từ giao diện

 • CO2 Signal
 • Honeywell Total Connect Comfort (US)
 • Notifications for Android TV / Fire TV
 • Switcher
 • Yale Smart Living

Các thay đổi không tương thích

Xem kĩ danh sách bên dưới trước khi ấn CẬP NHẬT.

! Lưu ý

Không chỉ xem kĩ nội dung phần này, có thể bạn sẽ phải xem cả thay đổi quan trọng của các phiên bản trước nữa nếu trước đây bạn chưa xoá bỏ hết các cấu hình bị đánh dấu “sẽ loại bỏ” hoặc khi bạn nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn bản 0.118 lên bản này.

Có thể xem lại các phiên bản cũ hơn tại đây: Chuyên mục con: Tin tức và Cập nhật.

Nhiều cấu hình bị đánh dấu sẽ loại bỏ trong 2021.5 sẽ bị đánh dấu không hợp lệ trong phiên bản 2021.8 dù vẫn hoạt động trong 2021.7.

 • Abode, chuyển đổi sang cấu hình qua UI.
 • Air Visual, chuyển sang dùng sensor thay cho platform air_quality đã bị loại bỏ.
  Trạng thái của các cảm biến cũng được điều chỉnh:
  Carbon Monoxide -> co
  Nitrogen Dioxide -> n2
  Ozone -> o3
  PM10 -> p1
  PM2.5 -> p2
  Sulfur Dioxide -> s2
  Good -> good
  Moderate -> moderate
  Unhealthy -> unhealthy
  Unhealthy for sensitive groups -> unhealthy_sensitive
  Very unhealthy -> very_unhealthy
  Hazardous -> hazardous
 • Ambient Weather Station, chuyển đổi sang cấu hình qua UI.
 • AVM FRITZ!Box Net Monitor / AVM FRITZ!Box Tools, để tối ưu tải trên thiết bị và kết nối, fritz_netmonitor được tích hợp vào fritz.
  Tính năng chuyển đổi profile được giới thiệu trước đây cũng bị loại bỏ do không phù hợp với quy tắc thiết kế của Home Assistant. Thay vì vậy, bạn có thể khóa bất cứ thiết bị nào đã kết nối.
 • AVM FRITZ!SmartHome, thuộc tính công suất và năng lượng bị loại bỏ và chuyển thành cảm biến.
 • Bosch BME280, chuyển từ plaform sang integration. Cấu hình YAML mới sẽ là:
  bme280:

  - name: "Stary_Oskol"
 • Broadlink, thuộc tính công suất và năng lượng bị loại bỏ và chuyển thành cảm biến.
 • Buienradar, chuyển đổi sang cấu hình qua UI.
 • CO2 Signal, chuyển đổi sang cấu hình qua UI.
 • Demo, công tắc Demo không còn thuộc tính current_power_wtoday_energy_kwh.
 • devolo Home Control, thuộc tính tiêu thụ – consumption bị loại bỏ và chuyển thành cảm biến.
 • GIOŚ, chuyển sang dùng sensor thay cho platform air_quality đã bị loại bỏ.
 • Google Assistant, tốc độ quạt kiểu cũ không còn được đồng bộ từ Home Assistant nữa. Nếu bạn có sử dụng thiết bị quạt, cần đồng bộ lại thiết bị trong Google Assistant.
 • HomeKit, các công tắc script sẽ chạy script thay vì kích hoạt/vô hiệu hóa script như trước.
 • HomeKit Controller, một số cảm biến bị lỗi bao gồm cảm biến năng lượng Koogeek/Eve, cảm biến nhiệt độ thêm kèm với thực thể climate. Nếu đang sử dụng các cảm biến này, bạn cần xóa bỏ mục đăng ký cấu hình tương ứng và cần fix – cố định cứng tên của các thực thể này để tránh bị mất các cài đặt tùy chỉnh.
  Đơn vị cả các cảm biến Koogeek/Eve cũng đổi từ watts thành W.
 • Honeywell Total Connect Comfort (US), chuyển đổi sang cấu hình qua UI.
 • Huawei LTE, một router trong chế độ chưa được xác thực cần phải được cung cấp thông tin xác thực trong suốt lần khởi động thành công đầu tiên để lấy được mã API.
 • Itho Daalderop Spider, thuộc tính công suất và năng lượng bị loại bỏ và chuyển thành cảm biến.
 • Jewish Calendar, thay đổi định dạng ngày tháng để theo chuẩn ISO.
 • Lyft, bị loại bỏ.
 • Mill, thuộc tính consumption_today và consumption_total bị loại bỏ khỏi thực thể climate và chuyển thành sensor.
 • Modbus, trạng thái của các cảm biến sẽ được chuyển thành unavailable suốt thời gian khởi động cho đến khi nhận được dữ liệu, trừ cảm biến với scan_interval bằng 0.
 • MySensors, thuộc tính công suất và năng lượng bị loại bỏ.
 • Prometheus, giá trị mặc định của cấu hình namespace giờ là homeassistant và tất cả tên sẽ bắt đầu bằng homeassistant_.
  Một số thông số được đổi tên:
  light_state thành light_brightness_percent.
  temperature_c thành climate_target_temperature_celsius
  current_temperature_c thành climate_current_temperature_celsius
  Cảm biến đo lường giờ bắt đầu bằng sensor_.
  Cảm biến nhiệt độ nay có đơn vị đo kết thúc bằng _celsius.
 • Rituals Perfume Genie, thuộc tính tốc độ quạt và kích cỡ phòng nay chuyển thành các thực thể riêng.
 • Synology DSM, nay chuyển đổi cấu hình qua UI.
 • Tibber, nay chuyển đổi cấu hình qua UI.
 • TP-Link Kasa Smart, thuộc tính công suất và năng lượng bị loại bỏ và chuyển thành cảm biến.
 • VeSync, nay chuyển đổi cấu hình qua UI.
 • Viessmann ViCare, chuyển sang sử dụng API mới và cần được cấu hình lại.
 • WLED, dịch vụ wled.preset và thuộc tính playlist bị loại bỏ.
 • Xiaomi Miio, các entity đại diện cho máy tạo ẩm đang được đặt dưới platform fan sẽ chuyển thành humidifier. Tên sẽ được thừa kế từ platform fan hiện tại.
 • Yale Smart Living, nay chuyển đổi cấu hình qua UI.
 • Z-Wave JS, các thực thể sẽ có trạng thái là unavailable khi node được xem như không hoạt động.

Các tích hợp bị loại bỏ

 • Weather Underground
 • Garmin Connect

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này!

konnectED Team.

Lên Đầu
 • Đăng ký
Bạn quên mất mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được liên kết tạo mật khẩu mới qua email (bạn nhớ kiểm tra hộp spam trong trường hợp email đi lạc).