Home Assistant

Home Assistant 0.112

Home Assistant 0.112 cải thiện tốc độ

Home Assistant 0.112: nhanh hơn, nhật ký nay hiển thị tên người dùng đã điều chỉnh thiết bị

Photo: home-assistant.io
12 phút để đọc hết nội dung

Ngày phát hành: 02/07/2020

Cải thiện tốc độ đặc biệt với Logbook và History

Tiếp nối phiên bản Home Assistant 0.111, bản cập nhật mới tập trung vào cải thiện hiệu suất và nâng cao tốc độ. Không chỉ khởi động và tải giao diện nhanh hơn, một số thành phần khác cũng sẽ tải nhanh hơn: logbook – nhật ký và history – lịch sử trạng thái.

0.112.5 – Phát hành 14/07/2020
! 0.112.5
 • Smappee cập nhật các thành phần hỗ trợ
 • Speedtest, cài đặt chính xác update_interval trong quá trình thiết lập
 • Hỗ trợ nhiều topic trong MQTT availability (như khi cấu hình thiết bị zigbee2mqtt)
 • Tinh chỉnh MQTT availability
 • Sửa lỗi MQTT không khả dụng trong quá trình khởi động Hass
 • Sửa lỗi tự phát hiện homekit_controller qua zeroconf
 • Thêm hỗ trợ cài đặt không tự động cập nhật cho DataUpdateCoordinator
 • blink, nâng cấp phiên bản blinkpy để sửa lỗi kết nối
 • UniFi – xử lý tình huống phiên đăng nhập hết hạn
 • deCONZ – ngừng cho phép sự kiện light “attr” cập nhật dữ liệu của một nhóm
0.112.4 – Phát hành 09/07/2020
! 0.112.4
 • wake_on_lan: thêm kwargs độc lập vào dịch vụ send_magic_packet
 • Cập nhật sonar lên 0.2.3
 • Đặt cấu hình hỗ trợ bởi smappee sau device class
 • Cập nhật tích hợp Smappee với các thực thể solar, voltage và reactive
 • Sửa lỗi tự phát hiện Denon DN-500AV trong denonavr
 • Cập nhật thư viện của tích hợp Dune HD
 • Cập nhật aiokef lên v0.2.13 để sửa lỗi thiết bị chuyển thành “Unavailable”
 • Loại bỏ sử dụng các “lớp” – class đã lạc hậu khỏi withings
 • Tăng mức của lỗi slow setup lên mức cảnh báo – warning trong nhật ký lỗi

0.112.3 – Phát hành 07/07/2020
! 0.112.3
 • Chuyển chức năng lọc domain liên tục của logbook sang sử dụng sql
 • Chắc chắn logbook hoạt động tốt với bộ lọc
 • Đảm bảo các thực thể đã bị xoá bỏ không xuất hiện trong logbook
 • Ngừng cập nhật cảm biến Speedtest trong lúc khởi động nếu tuỳ chọn thủ công được bật
 • Sửa lỗi base topic trong mqtt
 • Sửa lỗi base class trong cảm biến ViCare để dừng thông báo lỗi
 • Sửa lỗi làm mới xác thực braviatv
 • Sửa lỗi icon mặc định cho cảm biến giấc ngủ Withings
 • Cập nhật frontend lên 20200702.1
 • Thu hồi cảnh báo giả mạo về nguồn media player khi thiết bị ở trạng thái tắt trong homekit
 • Chắc chắn tên TV trong homekit được lưu lại
 • Sửa lỗi điều khiển của Plex client khi kết nối qua nguồn plex.tv
 • Bỏ qua HEOS 1, 3, 5 và 7 khi tự động phát hiện DenonAvr ssdp
0.112.2 – Phát hành 04/07/2020
! 0.112.2
 • Ngừng ghi thông tin đăng nhập MQTT vào log
 • Xử lý chỉ mục đã tồn tại trong quá trình chuyển đổi MySQLdb
 • Chắc chắn một mục có tồn tại khi gọi dịch vụ logbook.log mà không kèm theo domain/entity_id
 • Nâng cấp pytile lên 4.0.0
 • Nâng cấp python-miio lên 0.5.2.1
 • Nâng cấp teslajsonpy lên 0.9.2
0.112.1 – Phát hành 03/07/2020
! 0.112.1
 • Cập nhật tích hợp proxmoxve để sửa lỗi làm mới thông tin xác thực
 • Thay đổi url của log trong thông báo kiểm tra lỗi cấu hình
 • Cập nhật thành phần cần thiết của Smappee
 • Sửa lỗi đăng ký cảm biến devolo sensor
 • Sửa lỗi user không thể đăng nhập nếu không phải tài khoản quản trị – admin trong gogogate2issue
 • Sử dụng entry.data.get() trong quá trình cấu hình forked_daapd khi một số mục bị thiếu
 • Sửa lỗi withings nhận dữ liệu cũ nhất thay vì mới nhất
 • Cập nhật frontend lên 20200702.0
 • Thêm thông báo lỗi cho DenonAvr

Logbook & History

Cách Home Assistant lưu dữ liệu sẽ được thay đổi trong phiên bản này. Cơ sở dữ liệu cũ sẽ được chuyển đổi tự động ở lần khởi động đầu tiên sau khi cập nhật. Do vậy, nếu bạn thấy Home Assistant khởi động quá chậm sau khi nâng cấp, hãy kiên nhẫn chờ và đừng rút điện nhé.

Nhật kýLịch sử nay:

 • Chỉ hiển thị hoạt động của vài giờ gần nhất, do vậy tải nhanh hơn
 • Hiển thị trạng thái của thực thể được thay đổi bởi ai/user nào (một tính năng được rất nhiều người dùng yêu cầu)
 • Cho phép chọn khoảng thời gian hiển thị linh hoạt hơn
Thay đổi logbook trong Home Assistant 0.112
Hiển thị tên người dùng đã thay đổi trạng thái thiết bị

Automation

Condition trong automation – tự động hoá từ giờ cho phép kiểm tra (hiện chỉ hỗ trợ trong chế độ YAML) nhiều entity có thoả một điều kiện hoặc một entity có đạt một trong nhiều điều kiện hay không. Áp dụng cho condition: statecondition: zone.

Tức từ giờ bạn có thể cấu hình kiểu như sau trong automation:

- id: '23120903672729'
 alias: Test
 trigger:
  - ...
 condition:
  - condition: state
   entity_id:
    - binary_sensor.cua_truoc
    - binary_sensor.cua_sau
   state: 'on'
 action:
  - ...

- id: '23120903672729'
 alias: Test
 trigger:
  - ...
 condition:
  - condition: state
   entity_id: media_player.bedroom_speaker
   state:
    - 'playing'
    - 'pause'
 action:
  - ...

Và kết hợp cả 2.

Giao diện người dùng – UI

Một số công cụ đã được di chuyển từ Công cụ nhà phát triển – Developer Tools sang các mục dành riêng cho nó. Bao gồm:

 • Công cụ MQTT, ZHA, Z-Wave được di chuyển vào trong trang dành riêng trong mục Cấu hình > Các bộ tích hợp
 • Công cụ LogsInfo được di chuyển vào mục Cấu hình, cùng chỗ với Điều khiển máy chủ
Home Assistant 0.112
Vị trí mới của Logs và Info

Bên cạnh đó thì:

 • Tất cả automation, script và scene sẽ được hiển thị mặc định, không còn tuỳ chọn ẩn – hide nữa
 • Các tab trên trình duyệt đang mở giao diện Home Assistant sẽ ngừng kết nối với máy chủ sau 5 phút bị ẩn và tự kết nối lại khi kích hoạt để giảm tải cho máy chủ và trình duyệt

Một số thay đổi đáng kể khác

 • Tải lại các cấu hình input.*** mà không cần khởi động lại
 • Khởi động nhanh hơn vài giây
 • Các thực thể từ MQTT sẽ có trạng thái ‘unavailable’ khi tích hợp này mất kết nối đến MQTT broker
 • Một số dịch vụ mới được thêm vào cho Robot hút bụi Xiaomi
 • NUT nay hỗ trợ tự động phát hiện
 • Smappee được viết lại hoàn toàn

Thay đổi không tương thích

Xem kĩ danh sách bên dưới trước khi ấn CẬP NHẬT.

! Lưu ý trước khi nâng cấp

Không chỉ xem kĩ nội dung phần này, có thể bạn sẽ phải xem cả thay đổi quan trọng của các phiên bản trước nữa nếu trước đây bạn chưa xoá bỏ hết các cấu hình bị đánh dấu “sẽ loại bỏ” hoặc khi bạn nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn bản 0.110 lên bản này.
Có thể xem lại các phiên bản cũ hơn tại đây: Chuyên mục con: Tin tức và Cập nhật.
Nhiều cấu hình bị đánh dấu sẽ loại bỏ trong 0.110 sẽ bị đánh dấu không hợp lệ trong phiên bản 0.112 dù vẫn hoạt động trong 0.111.

Các thay đổi quan trọng:

 • Xiaomi Miio một số dịch vụ liên quan đến máy hút bụi, bắt đầu bằng xiaomi_miio.vacuum_ sẽ cần cả entity_id trong data
 • Broadlink tuỳ chọn timeout bị loại bỏ để tuân theo timeout 30 giây cài đặt sẵn từ phần cứng
 • Xiaomi Gateway (aqara) nay chuyển hoàn toàn sang cấu hình bằng UI (xem thêm lí do: yaml trong hass). Bạn cần xoá bỏ toàn bộ cấu hình bên dưới mục xiaomi_aqara trong file cấu hình. Tích hợp này sẽ được tự động phát hiện hoặc thêm thủ công trong mục Cấu hình > Các bộ tích hợp.
 • MQTT broker đi kèm vốn đã bị ngừng từ lâu thì nay bị loại bỏ hoàn toàn (không liên quan đến addon Mosquitto)
  Tuỳ chọn tls_version bị thay thế bằng cơ chế tự thoả hiệp (negotiation)
 • remote_rpi_gpio cơ chế double inversion bị loại bỏ
 • ZHA các cảm biến AnalogInput và MultistateInput bị loại bỏ, bạn cần dựa trên các zha_event để tạo tự động hoá
 • AndroidTV các trạng thái idle và standby được thay đổi cho phù hợp với các thiết bị media_player khác
 • Speedtest.net nay chuyển sang cấu hình từ UI
 • Yeelight không cho phép ghi đè model khác để sử dụng các tính năng không được hỗ trợ
 • Custom integrations/components (dành cho lập trình viên) các component dựa trên helpers.entityfilter có thể cần được thay đổi
 • AlarmDecoder tuỳ chọn autobypass nay làm việc với chế độ night
 • Withings nay cấu hình qua UI
 • Translations cho các custom component nay chứa trong folder translattions thay vì .translations
 • Alexa người dùng Alexa Flash Briefings nay phải thêm dữ liệu password: trong cấu hình
 • Awair nay cấu hình qua UI
 • Hunter Hydrawise không còn cảm biến mưa, trạng thái của các entity auto_watering và next_cycle thay đổi
 • Smapee được viết lại, cấu hình trong YAML nay đơn giản hơn
 • Denon AVR Network Receivers chuyển sang cấu hình qua UI
 • Recorder thay đổi trong cấu trúc cơ sở dữ liệu
 • Met Office nay chuyển sang cấu hình qua UI
 • Viessmann ViCare một số attributes nay được chuyển thành các sensor
 • Homematic IP Cloud HMIP-MOD-TM sẽ tạo ra các entity mới, cần thay đổi lại cấu hình và giao diện của bạn cho phù hợp
 • Frontend tự động tải tích hợp config
 • Honeywell Total Connect Comfort tất cả user sẽ được chuyển sang vùng US, cần xoá bỏ tuỳ chọn region: trong cấu hình
 • Arcam chuyển sang cấu hình qua UI
 • Avri chuyển sang cấu hình qua UI
 • Panel_Custom custom panel dựa trên HTML import bị loại bỏ
 • Tile chuyển sang cấu hình qua UI, thay đổi cách đặt entity_id
Lên Đầu
 • Đăng ký
Bạn quên mất mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được liên kết tạo mật khẩu mới qua email (bạn nhớ kiểm tra hộp spam trong trường hợp email đi lạc).