Home Assistant

Home Assistant 0.111

Home Assistant 0.111

Home Assistant phiên bản 0.111 cải thiện khả năng tải giao diện và độ ổn định của giao diện, homekit và nhiều nữa

13 phút để đọc hết nội dung

Ngày phát hành 11/06/2020

Frontend tải trước tiên. Elexa Guardian, Unify Circuit và Acmeda

Với hơn 400+ sự thay đổi so với phiên bản Home Assistant 0.110, đóng góp bởi hơn 100+ contributor vào dự án, Home Assistant 0.111 tập trung cải thiện sự ổn định, sửa lỗi và tinh chỉnh. Cải thiện đáng chú ý nhất đến từ việc thay đổi cách tích hợp frontend (chịu trách nhiệm cho giao diện người dùng) được tải nhằm mang đến tốc độ nhanh hơn.

0.111.4 – Phát hành 18/06/2020
! 0.111.4
 • Sửa lỗi mức ưu tiên của thông báo trong llamalab_automate
 • Nâng phiên bản các gói cần thiết của Axis để sửa lỗi khi cổng không thể khởi tạo
 • Daikin zeroconf sửa lỗi trong quá trình tự động nhận biết
 • Cập nhật pymetno
 • Sửa lỗi xử lý lỗi HTTP của yr
0.111.3 – Phát hành 17/06/2020
! 0.111.3
 • Cập nhật wled lên 0.4.3
 • Sửa lỗi biểu đồ dữ liệu khi sử dụng với mysql/mariadb
 • Sửa lỗi thuộc tính nanoleaf trong chế độ hiệu ứng
 • Cập nhật ZHA
 • Bump ZHA quirks lên 0.0.40
 • Sửa lỗi các thiết bị X10 và bổ sung liên kết mặc định
 • Tạo sự kiện config changed trong quá trình khởi động
 • Nâng cấp aioasuswrt lên 1.2.6
 • Sửa lỗi thông báo khi nhận được cloudhooks trên các webhook không còn tồn tại
0.111.2 – Phát hành 14/06/2020
! 0.111.2
 • yeelight, sửa lỗi phát hiện đèn có hỗ trợ chế độ nightlight
 • Ngăn OwnTracks ghi trạng thái trước khi Home Assistant hoàn tất khởi động
 • Sửa lỗi tuỳ chọn bị thiếu khi cấu hình Plex
 • Sửa lỗi phương thức format kênh của ZHA Metering
 • Sửa lỗi tự động phát hiện Daikin
 • logbook, sửa lỗi khi lọc các sự kiện được mô tả
 • Axis, cho phép sử dụng các user chỉ có quyền xem
 • history sửa lỗi timezone trên postgres và các cơ sở dữ liệu khác
 • Cập nhật frontend lên 20200603.
0.111.1 – Phát hành 12/06/2020
! 0.111.1
 • Sửa lỗi cảm biến command line xoá dấu ” khi dùng template
 • Daikin, sửa lỗi config flow cho thiết bị zeroconf
 • Xiaomi Miio gateway: bổ sung địa chỉ IP vào tiêu đề thông báo tự động phát hiện
 • Cập nhật pymyq để hỗ trợ thay đổi trong yêu cầu api
 • powerwall, loại bỏ các attributes không còn tồn tại trong firmware mới
 • Sửa lỗi trong packages khi config schema đã hoàn toàn bị loại bỏ
! Lưu ý trước khi nâng cấp

Không chỉ xem kĩ nội dung phần Breaking Changes, có thể bạn sẽ phải xem cả thay đổi quan trọng của các phiên bản trước nữa nếu trước đây bạn chưa xoá bỏ hết các cấu hình bị đánh dấu “sẽ loại bỏ” hoặc khi bạn nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn bản 0.110 lên bản này.
Có thể xem lại các phiên bản cũ hơn tại đây: Chuyên mục con: Tin tức và Cập nhật.
Nhiều cấu hình bị đánh dấu sẽ loại bỏ trong 0.109 sẽ bị đánh dấu không hợp lệ trong phiên bản 0.111 dù vẫn hoạt động trong 0.110.

Khởi động Frontend sớm hơn

Trong phiên bản 0.111, Frontend sẽ được tải đầu tiên, trước khi tất cả các tích hợp khác được tải. Có nghĩa là bạn sẽ có thể xem và tương tác với giao diện người dùng sớm hơn thay vì phải chờ đến vài phút sau khi khởi động Home Assistant.

Điều này cũng có nghĩa là, nếu một tích hợp bị lỗi, nó sẽ (được cho là) không làm ảnh hưởng đến quá trình tải giao diện. Nếu một integration gặp lỗi, bạn sẽ có thể theo dõi và khắc phục hay xoá bỏ nó sử dụng giao diện đã được tải lên trước.

Một lưu ý nhỏ: nếu bạn sử dụng giao diện Lovelace do Home Assistant quản lý (không chuyển sang chế độ tự điều khiển), giao diện này vẫn sẽ phải chờ đến khi Home Assistant khởi động hoàn tất. Nếu bạn tự tạo Lovelace Dashboard, các entity chưa khởi động xong sẽ có cảnh báo unavailable cho đến khi khởi động xong. (không sao cả, bạn cứ chờ một lát là được)

Thêm nữa, nếu bạn sử dụng automation để áp dụng Theme (như hướng dẫn Áp dụng Darkmode trên Home Assistant), theme này sẽ được áp dụng sau khi Home Assistant hoàn tất khởi động. Theme mặc định sẽ được dùng trên giao diện trong suốt quá trình khởi động.

Chuyển Lovelace sang chế độ thủ công
Tắt chế độ tự tạo của Lovelace

Các cải tiến khác ở phần khởi động

Logs – nhật ký hoạt động: nếu một tích hợp khởi động quá chậm (đặc biệt liên quan đến các tích hợp dịch vụ trên internet), một thông báo sẽ được ghi vào log mỗi 60 giây, báo hiệu rằng tích hợp vẫn đang khởi động.

Tích hợp: các tích hợp sẽ được tải phần cơ bản trước, các platform – nền tảng đi cùng sẽ được tải sau. Các platform sẽ được tải riêng lẻ bên dưới sau khi các tích hợp đã được thiết lập hoàn tất. Điều này giúp tăng thời gian khởi động.

Một số thay đổi đáng chú ý khác

Bao gồm:

 • OpenZwave beta nay hỗ trợ climate, fans và locks.
 • Blebox nay hỗ trợ thêm nhiều platform.
 • Google Assistant hỗ trợ tính năng select của công cụ helper (như input_select).
 • Thêm hai event mới trong Home Assistant: automation_reloaded và scene_reloaded.
 • Tích hợp logger được sửa lỗi, logs giờ sẽ gọn gàng và hiệu quả hơn.
 • Tích hợp Plugwise được cải tiến và giờ hỗ trợ thêm cảm biến môi trường trên thiết bị Adam climate và thêm thiết bị giám sát P1 DSMR.
 • Automation, thuộc tính thời điểm kích hoạt cuối cùng sẽ được tính từ lúc automation được kích hoạt thay vì thời điểm hoàn tất các action như trước. *Nếu bạn nào đang dùng automation có kiểm tra cái này – như giả lập công tắc 2 chiều, thay đổi này sẽ giúp ích đáng kể

Tích hợp mới

Như tiêu đề, bao gồm:

 • Acmeda
 • Unify Circuit
 • Bộ điều khiển valve Elexa Guardian

Platform mới

Bao gồm:

 • Blebox switch
 • Blebox air quality
 • Blebox lights
 • ZHA climate
 • OZW climate
 • Blebox climate
 • OZW lock
 • OZW fan
 • plugwise, plugwise sensor, switch cập nhật để sử dụng async và config_flo
 • Synology, cho phép không tải API khi bị vô hiệu hoá, thêm cảm biến security
 • Insteon climate

Các tích hợp mới hỗ trợ cấu hình qua UI

Như đã biết (Tương lai của YAML trong Home Assistant), quá trình chuyển sang UI vẫn đang được gấp rút hoàn tất. Trong phiên bản 0.111, các tích hợp sau đã hỗ trợ cấu hình qua UI:

Thay đổi không tương thích – Breaking Changes

Home Assistant 0.111 cập nhật trong Supervisor
Hãy xem kĩ danh sách bên dưới trước khi bạn ấn CẬP NHẬT
! Lưu ý trước khi nâng cấp

Không chỉ xem kĩ nội dung phần này, có thể bạn sẽ phải xem cả thay đổi quan trọng của các phiên bản trước nữa nếu trước đây bạn chưa xoá bỏ hết các cấu hình bị đánh dấu “sẽ loại bỏ” hoặc khi bạn nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn bản 0.110 lên bản này.
Có thể xem lại các phiên bản cũ hơn tại đây: Chuyên mục con: Tin tức và Cập nhật.
Nhiều cấu hình bị đánh dấu sẽ loại bỏ trong 0.109 sẽ bị đánh dấu không hợp lệ trong phiên bản 0.111 dù vẫn hoạt động trong 0.110.

Các thay đổi quan trọng:

 • Frontend getCardSize nay hỗ trợ async, một số custom card có thể cần cập nhật mới hiển thị được.
 • Zigbee được đổi tên thành xbee để tránh xung đột với ZHA.
 • Insteon module hỗ trợ đổi từ insteonplm sang pyinsteon, đem đến nhiều cải tiến. Một số entity tạo bởi tích hợp này sẽ bị đổi entity_id hoặc không còn hiển thị.
 • Environment Canada một số attributes như station và location bị xoá bỏ. Một số entity thay đổi tên.
 • ZHA rèm cuộn, màn và rèm lật chuyển sang platform cover thay vì switch. Tương tự với Keen vent “damplers”.
 • Blink mức pin chuyển từ patform sensor sang binary_sensor. Dịch vụ blink.trigger_camera nhận payload là entity name thay vì tên camera.
 • HomeKit để giải quyết vấn đề về ổn định, Homekit sử dụng mã định danh duy nhất cho các accessory – phụ. kiện. Điều này cho phép giữ lại các cài đặt của từng accessory khi thay đổi tên accessory hoặc đổi cách đặt tên. Một số accessory có thể cần được reset bởi dịch vụ homekit.reset_accessory mới hoạt động lại.
  Khi cập nhật lên phiên bản 0.111 này từ Home Assistant 0.108 hoặc cũ hơn, khuyến cáo bạn nên cập nhật lên 0.110 trước.
  Tuỳ chọn zeroconf cũng bị loại bỏ. Nếu bạn đang cấu hình zeroconf interface trong Homekit, chuyển tuỳ chọn này sang phần cấu hình của tích hợp zeroconf.
 • Prometheus sẽ báo cáo giá trị 0 (STATE_OFF) thay vì gửi độ sáng khi đèn tắt.
 • De Lijn stopname bị loại bỏ khỏi attributes.
 • deCONZ cập nhật device_class cho binary_sensor và sensor.
 • Synology DSM các sensor sau nay chuyển sang binary_sensor:
  – disk_exceed_bad_sector_thr
  – disk_below_remain_life_thr
  Các sensor sau bị loại bỏ:
  – volume type (RAID, SHR …)
  – disk name (Drive [X])
  – disk device (/dev/sd[Y])
  Các sensor disk và volume bị thay thế: sensor.synology_status_sda thành sensor.synology_drive_1_statussensor.synology_average_disk_temp_volume_1 thành sensor.synology_volume_1_average_disk_temp
 • Plugwise chuyển sang cấu hình từ UI thay vì YAML. Cần xoá cấu hình YAML hiện có.
 • Daikin AC cấu hình YAML bị loại bỏ và sẽ chính thức bị báo lỗi từ phiên bản 0.113.
 • OpenUV nay chỉ có thể cấu hình qua UI. Cần xoá bỏ cấu hình YAML hiện tại.
 • History / Recorder tính năng states_to_json nay được chuyển thành tính năng được bảo vệ (nội bộ). Các custom component đang dùng hàm này sẽ bị ảnh hưởng.
 • Dune HD nay chỉ có thể cấu hình qua UI. Cần xoá bỏ cấu hình YAML hiện tại. Tuỳ chọn sources bị xoá bỏ.
 • Plex nay chỉ có thể cấu hình qua UI. Cần xoá bỏ cấu hình YAML hiện tại.
 • Automations thay đổi cách ghi nhận mốc thời gian trigger như đã nói trong phần trên.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này!

konnectED Team.

Lên Đầu
 • Đăng ký
Bạn quên mất mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được liên kết tạo mật khẩu mới qua email (bạn nhớ kiểm tra hộp spam trong trường hợp email đi lạc).