Home Assistant

Home Assistant: LG WebOS TV

LG WebOS TV 3.0

Thêm SmartTV WebOS của LG vào Hass, bao gồm cả các tính năng điều khiển như remote đi kèm

Photo: techplayboy.com
13 phút để đọc hết nội dung

Nếu bạn đang sử dụng các TV thông minh – Smart TV, nền tảng WebOS (ảnh trên là giao diện của TV WebOS) đến từ LG, bài viết này sẽ đưa ra hướng dẫn và cấu hình mẫu để liên kết các TV này vào Home Assistant.
Sau khi liên kết thành công, bạn có thể sử dụng Home Assistant để:

 • Bật/tắt, xem trạng thái của từng TV trên Hass
 • Chọn nguồn phát – sources trên TV như Youtube, Netflix, cổng HDMI in v.v..
 • Điều khiển TV như đang sử dụng Remote của hãng (*)
Hass LG WebOS TV Remote Control
Remote Cotrol TV từ trong Hass
! Yêu cầu tối thiểu/khuyến nghị

Yêu cầu TV phải đang kết nối vào cùng một mạng nội bộ – LAN (qua cáp hoặc WiFi) với máy chủ Hass.
Nếu khác lớp mạng, bạn vẫn có thể kết nối tuy nhiên cần điều chỉnh cấu hình mạng của bạn.
WebOS 3.0 sẽ hoạt động với đầy đủ tính năng, tuy nhiên WebOS 2.0 vẫn sẽ hoạt động với một số tính năng cơ bản.

Để kết nối TV LG WebOS vào Hass, trước tiên cần mở tính năng LG Connect Apps trên TV. Bạn vào mục Settings – Cài đặt của TV, mục Networks – Mạng rồi mở tính năng LG Connect Apps như ảnh dưới, chọn ON.

LG Connect Apps

Cấu hình TV WebOS trong Hass

Cấu hình webostv

Ta sử dụng platform webostv để cấu hình kết nối TV WebOS trong file cấu hình chính configuration.yaml của Hass, như sau:

webostv:
 - host: 192.168.1.150
  name: Living Room TV
  turn_on_action:
   service: wake_on_lan.send_magic_packet
   data:
    mac: "20:17:42:15:AD:5F"
  customize:
   sources:
    - LiveTV
    - Netflix
    - YouTube
    - SS IPTV
    - HDMI 3

Trong đó:

 1. host: địa chỉ IP của TV. Nếu Router thường xuyên thay đổi địa chỉ IP của các thiết bị, bạn cần cố định địa chỉ này bằng cài đặt trong Router hoặc trong mục cài đặt mạng – network của WebOS.
 2. sources: danh sách các ứng dụng hay kênh TV (qua cáp/truyền hình số mặt đất DVB-T2). Trong đó: LiveTV – truyền hình, SS IPTV – ứng dụng xem IPTV, HDMI 3 – cổng HDMI số 3.
  Bạn có thể thêm vào các sources khác tuỳ ý như Film+, FPT Play v.v..
  * Lưu ý để xem danh sách các sources này, sau khi thêm thành công TV vào Hass, bạn để TV ở chế độ hoạt động rồi trong Hass vào mục Developer Tools > STATES, tìm đến entity media_player. tương ứng với TV rồi xem mục source_list: trong attributes của entity này.
 3. turn_on_action: gọi một action trong Hass để bật TV. Trong ví dụ này ta sử dụng Wake on lan để bật TV có địa chỉ mac của card ethernet là 20:17:42:15:AD:5F. (địa chỉ Mac này bạn có thể tìm thấy trong mục DHCP của Router mạng)
  * Lưu ý về Wake On Lan bạn xem ở dưới.
  Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng bất cứ action nào khác trong Hass có khả năng bật TV như HDMI-CEC thông qua Set-top box/Android Box; sử dụng điều khiển hồng ngoại Broadlink v.v..
  Ví dụ với điều khiển hồng ngoại Broadlink:
webostv:
 - host: 192.168.1.150
  name: Living Room TV
  turn_on_action:
   service: broadlink.send
   data:
    host: "192.168.1.10" #IP của broadlink RM
    packet: 'JgBYAAABKpITEhUQFDUVEBMSFRAVEBQQFTUVNRUQFDUVNRU1FTQVNRUQFg8VEBU0FRAVEBYPFQ8VNRU1FTUUEBU1FjQVNBU1FQAFJwABKkgVAAxZAAErRhYADQU==' #mã IR mở TV LG nói chung

Wake On Lan

Để sử dụng WOL với TV, yêu cầu tất cả điều kiện sau:

 • TV được kết nối mạng bằng cáp LAN – ethernet cable. Kết nối TV chỉ qua WiFi sẽ không hoạt động.
 • Tích hợp wake_on_lan đã được thêm vào Hass. Bạn có thể kích hoạt tích hợp này bằng cách khai báo dòng wake_on_lan: trong file cấu hình chính /config/configuration.yaml.
 • Với một số TV LG thế hệ mới, bạn có thể cần mở tính năng Turn on via Wi-Fi (?) trên TV. Bạn mở bằng cách vào mục Settings – Cài đặt của TV > General > Mobile TV On > Turn On Via Wi-Fi như ảnh dưới.
LG WebOS TV Turn On via Wi-Fi

Cấp quyền cho Home Assistant trên TV

Sau khi cấu hình, bạn khởi động lại Hass để thay đổi có hiệu lực. Sau khi khởi động, kiểm tra mục Notification – Thông báo trong giao diện UI của Hass, nếu thành công Hass sẽ yêu cầu Configure – Cấu hình cho TV vừa thêm.
Nhớ mở TV trước khi cấu hình. Sau đó trong mục Notification của Hass, chọn CONFIGURE để cấu hình. Trên TV sẽ thông báo CONNECTION REQUEST: LG REMOTE APP.
Ấn Yes để cấp quyền cho Hass điều khiển TV.

Tiếp theo, trên Hass, ấn vào nút START PAIRING REQUEST để hoàn tất kết nối.

Bây giờ bạn có thể sử dụng một card để thể hiện TV này lên giao diện Lovelace, ví dụ như card media-control có sẵn.
Bạn cũng có thể tạo một remote trên giao diện Lovelace để điều khiển TV này theo hướng dẫn ở bước 3.

entity: media_player.living_room_tv
type: media-control

Một số dịch vụ WebOS trên Hass

Chuyển kênh

service: media_player.play_media
data:
 entity_id: media_player.living_room_tv
 media_content_id: 1
 media_content_type: "channel"

Chuyển ngõ ra âm thanh

service: webostv.select_sound_output
data:
 entity_id: media_player.living_room_tv
 sound_output: 1

Giả lập ấn nút trên điều khiển

service: webostv.button
data:
 entity_id: media_player.living_room_tv
 button: HOME
#LEFT, RIGHT, DOWN, UP, HOME, BACK, ENTER, DASH, INFO, ASTERISK, CC, EXIT, MUTE, RED, GREEN, BLUE, VOLUMEUP, VOLUMEDOWN, CHANNELUP, CHANNELDOWN, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Thông báo trên màn hình TV

service: notify.living_room_tv
data:
 message: "Nội dung thông báo"

Tạo điều khiển TV trên Lovelace

LG WebOS Remote Control card

Hass LG WebOS TV Remote Control

Ta sẽ sử dụng custom card LG WebOS Remote Control để tạo giao diện remote điều khiển TV LG WebOS như trong ảnh.

update Retina22/05/2020 HACS thay đổi giao diện từ phiên bản 1.0.0 (Hass 0.110), bạn chọn mục Frontend thay cho PLUGINS. Để thêm Integration, Lovelace card/module mới, bạn vào mục tương ứng, bấm biểu tượng Add icon rồi tìm – search bằng tên của card/module cần cài đặt.

Hass HACS Custom Repo

Bạn có thể cài đặt card này qua HACS bằng cách thêm địa chỉ repo:
madmicio/LG-WebOS-Remote-Control vào mục SETTINGS > CUSTOM REPOSITORIES như ảnh.

Hass HACS LG WebOS Remote Control

Sau khi thêm, chuyển sang tab PLUGINS, tìm LG WebOS Remote Control để cài đặt. Sau khi cài thành công, bạn nhớ chọn ADD TO LOVELACE để thêm card này vào thư viện resources của Hass.

Hoặc cài đặt thủ công theo hướng dẫn của tác giả tại: github/madmicio.

Thêm Card này vào Lovelace

Trong Lovelace Dashboard, bạn chuyển đến một View rồi tạo card mới dạng Manual. Sau đó, copy rồi paste cấu hình mẫu bên dưới thay thế nội dung card có sẵn. Bạn nên chọn một View trống hoặc tạo View mới để chứa card này vì nó khá dài.

type: 'custom:lg-remote-control'
entity: media_player.living_room_tv
sources:
 - name: Netflix
  icon: 'mdi:netflix'
 - name: YouTube
  icon: 'mdi:youtube-tv'
 - name: HDMI 1
  icon: 'mdi:video-input-hdmi'
 - name: HDMI 2
  icon: 'mdi:video-input-hdmi'
scale: 1

Trong đó:

Hass Lovelace WebOS TV Remote Control Card
 1. entity: thay thế bằng entity media_player. của bạn
 2. sources: ta có 4 source tương ứng với 4 nút trên giao diện, bạn thay thế bằng các sources đã khai báo trong cấu hình webostv trong Hass.
  icon bạn có thể lấy từ MaterialDesignIcons (mdi:)
 3. scale: mức co giãn của card, tính năng này chưa hoàn chỉnh.

Kết quả thể hiện như trong ảnh. Các nút trong Hass tác dụng tương ứng với trên điều khiển theo TV.
Một số nút bổ sung bao gồm danh sách kênh, bàn phím số, nguồn phát v.v…

Đến đây thì bạn có thể điều khiển các tính năng cơ bản của TV rồi. Tuy nhiên bạn vẫn có thể tạo thêm một bảng chọn kênh trực quan (kênh này áp dụng cho source LiveTV) như ở dưới để tiện sử dụng hơn, có điều sẽ cần cấu hình tương đối phức tạp.

Bảng chọn Kênh

Ảnh từ Github của tác giả

Bạn sẽ cần thêm:

 1. Custom component: browser_mod để điều khiển trình duyệt web – web browser của bạn từ Hass.
  Cài đặt custom component này từ HACS trong mục INTEGRATION hoặc cài thủ công từ github/repo của tác giả.
  Sau khi cài đặt custom component này, khởi động lại Hass và thêm dòng browser_mod: vào file cấu hình chính của Hass tại /config/configuration.yaml.
 2. Custom card: channel-pad.
  Cài đặt bằng các thêm custom repo madmicio/LG-Keypad vào HACS tương tự như khi thêm card LG-WebOS-Remote-Control.
  Hoặc cài đặt thủ công theo hướng dẫn tại github/repo của tác giả madmicio.

Sau khi hoàn tất cài đặt 2 thành phần trên, bạn thêm đoạn bên dưới vào cuối cấu hình của card remote đã tạo bên trên, với:
image: địa chỉ file ảnh Logo của kênh truyền hình. Trong ví dụ, ta chép file ảnh này vào thư mục /config/www/lg_remote/tv_logo
number: số kênh tương ứng trong TV của bạn

channels:
 - image: /local/lg_remote/tv_logo/Rai 1 HD.png
  number: '501'
 - image: /local/lg_remote/tv_logo/Rai 2 HD.png
  number: '502'
 - image: /local/lg_remote/tv_logo/Rai 3 HD.png
  number: '503'

Sau khi thêm, bạn có thể sử dụng nút Danh sách kênh MDI Format List Number Icon – là nút trên cùng bên trái Remote để hiển thị bảng chọn kênh đã tạo.

Về Bài viết

Bài viết chưa đầy đủ hoặc bạn còn có ý kiến khác? Bạn có thắc mắc và cần thêm thông tin. Vui lòng đăng ý kiến vào mục bình luận để tác giả và Team có thêm thông tin cải thiện chất lượng bài viết. Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc ngay trong mục bình luận để giúp được nhiều đọc giả với cùng vấn đề hơn hoặc chúng tôi sẽ trả lời trong một bài viết riêng. Trân trọng cảm ơn bạn!

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này!

konnectED Team.

Lên Đầu
 • Đăng ký
Bạn quên mất mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được liên kết tạo mật khẩu mới qua email (bạn nhớ kiểm tra hộp spam trong trường hợp email đi lạc).